Razvojni center novo mesto je objavil: Razpis za zbiranje prijav za razvrstitev v nazive

Na ta razpis se lahko javijo osebe, ki želijo biti izvoljene v raziskovalni, strokovno raziskovalni ali razvojni naziv in:

  • imajo z Razvojnim centrom Novo mesto (RC NM) podpisano pogodbo o zaposlitvi ali
  • pogodbeno sodelujejo z RC NM na področju raziskovalne, razvojne in inovacijske dejavnosti.

Zainteresirane osebe oddajo podpisano pisno vlogo v papirnati obliki tajništvu RC NM v času uradnih ur. Elektronsko verzijo vloge pošljejo najkasneje en dan po oddaji papirnate vloge na .

Rok za oddajo papirnate vloge je 30. 6. 2017.

Kandidati morajo v vlogi navesti, za kateri naziv prosijo, ter utemeljiti izpolnjevanje pogojev za izvolitev v zaprošeni naziv. Vlogi morajo priložiti ustrezna dokazila.
Pogoji za izvolitev v naziv so v Pravilniku o raziskovalnih nazivih (Uradni list RS, št. 126/08 z nadaljnjimi spremembami in dopolnitvami) – https://www.arrs.gov.si/sl/akti/prav-razisk-nazivi-feb-2017.asp

Razpis lahko najdete tukaj.

Pin It on Pinterest

Share This