Razvojni center Novo mesto uspešen na razpisih. »Kulturna dediščina bo vključena v doživetja, promocija Dolenjske kot turistične destinacije doma in v tujini ter izobraževanja za turistične ponudnike«

 

Razvojni center Novo mesto d.o.o., ki na podlagi soglasja dolenjskih občin in turističnega gospodarstva opravlja funkcijo razvoja in promocije Dolenjske kot turistične destinacije je v letošnjem letu uspešno pridobil sredstva na dveh nacionalnih razpisih.

Digitalno inoviranje in predstavitev kulturne dediščine ter vlaganje v znanje zaposlenih v gostinstvu in turizmu

V okviru projekta Digitalizacija kulturne dediščine in krepitev kompetenc v turizmu na Dolenjskem, bodo obiskovalcem z uporabo sodobnih tehnologij (3D skeniranje, VR) in vključitvijo v turistično ponudbo z zunanjimi izvajalci približali bogato kulturno dediščino mestnega jedra v Novem mestu, Bazo 20 v Dolenjskih Toplicah in Arheološko najdišče Veliki Vinji vrh v Šmarjeških Toplicah. V okviru omenjenega projekta, ki traja do oktobra 2021, bodo izvedli tudi številna brezplačna izobraževanja za zaposlene v gostinstvu in turizmu oz. ponudnike v gostinsko-turistični dejavnosti. Namen izobraževanj pa je dvig kompetenc in pridobitev znanj za uspešnejši nastop na trgu, ki v luči nenehnih sprememb zahteva hitro prilagajanje in iskanje novih priložnosti.

Skupna vrednost projekta znaša 314.569,50 EUR (brez DDV). Aktivnosti delno sofinancira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo ter Mestna občina Novo mesto, Občina Šmarješke Toplice in Občina Dolenjske Toplice.

Promocija ponudbe na Dolenjskem

Namen projekta Promocija destinacije DOLENJSKA 2020 je z različnimi aktivnostmi promocije dvigniti prepoznavnosti turistične ponudbe Dolenjske, ki jo sestavljajo tri vodilne destinacije slovenskega turizma Novo mesto, Šmarješke Toplice in Dolenjske Toplice ter geografsko zaokroženo območje občin Škocjan, Šentjernej, Šentrupert, Mokronog-Trebelno, Mirna, Mirna Peč, Straža, Trebnje in Žužemberk.

V okviru projekta se bodo uporabili že razviti komunikacijski kanali (spletna stran destinacije, družbena omrežja). Aktivnosti poleg digitalnih oglaševalskih kampanj se bodo razširile na zunanje oglaševanje domačim in tujim turistom ter tranzitnim gostom (pred in ob zaključku sezone). V ta namen bodo zagotovljene dodatne profesionalne fotografije in predstavitvena brošura Dolenjske. Slovenske goste bodo nagovarjali preko tiskanih oglasov v prilogah časopisov. Dolenjska se s projektom v katerem med drugimi sodeluje tudi z Združenjem turističnih kmetij Slovenije, vključuje tudi v promocijsko kampanjo »Moja Slovenija« v okviru katere Slovenke in Slovence spodbuja k preživljanju počitnic v Sloveniji.

Skupna vrednost projekta znaša 37.500,00 EUR (brez DDV). Aktivnosti razpisa, ki traja do novembra 2020, sofinancira Slovenska turistična organizacija, svoj delež pa zagotavljajo še Mestna občina Novo mesto, Občina Šmarješke Toplice in Občina Dolenjske Toplice.

Oba projekta vodi in koordinira Razvojni center Novo mesto d.o.o.

PRIJAVA NA NOVICE

Želiš biti obveščen o aktualnih dogodkih, seminarjih, izobraževanjih in delavnicah?

Morda vas zanima tudi:

Razvojni center Novo mesto d.o.o.

Podbreznik 15
SI-8000 Novo mesto

Javne informacije in CGP

CGP katalog najdete tukaj.

Logotipe najdete tukaj.

Katalog informacij javnega značaja najdete tukaj.

Delovni čas

Vsak delovnik od 7.00 do 15.00

Spremljajte nas na Facebook-u.

Pin It on Pinterest

Share This