Razvojni center Kočevje Ribnica d.o.o. išče sodelavca za svetovanje na SPOT-u regije

Lokacija opravljanja dela:

Razvojni center Novo mesto, Ljubljanska cesta 26, Novo mesto

Pogoji:

  1. Najmanj visoka strokovna izobrazba ali izobrazba, pridobljena po študijskem programu prve stopnje, v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo. Svetovalec, ki je pridobil tehnične pravice za opravljanje storitev preko sistema e-VEM pred uveljavitvijo Pravilnika o točkah VEM (Uradni list RS, št. 17/09), to je pred 5. 3. 2009, ima lahko najmanj višjo strokovno izobrazbo.
  2. Svetovalne izkušnje s potencialnimi podjetniki in MSPji v obdobju od 1. 1. 2015 do objave razpisa s področij: priprave poslovnih načrtov, marketinga, vodenja podjetij, gospodarskega in statusnega prava, upravljanja s človeškimi viri, družbene odgovornosti podjetij in socialnega podjetništva, internacionalizacije podjetij ter državnih spodbud. Svetovalec mora izkazati najmanj pet referenc za vsako od izbranih najmanj šestih področij. Področja morajo biti izbrana izmed osmih navedenih v tej točki.
  3. Vsaj 3 leta delovnih izkušenj na zgoraj navedenih področjih.
  4. Aktivno znanje slovenskega jezika in aktivno znanje vsaj še enega uradnega jezika Evropske unije.

Prijave:

Svoje ponudbe pošljite na naslov RC Kočevje Ribnica, Trata XIV 6a, 1330 Kočevje ali na e-naslov: .

 

Morda vas zanima tudi:

  

Pin It on Pinterest

Share This