Razvojni center Novo mesto, d.o.o. je na javni dražbi, v stečajnem postopku nad IMOS HOLDING, d.d. –  v stečaju, ki je bila 2. avgusta, kupil objekt v katerem deluje Podjetniški inkubator Podbreznik. Objekt v katerem je 3.648 m2 pisarniških in pomožnih prostorov, poleg tega pa še 2.585 m2 zemljišč na katerih so pretežno parkirišča, so uspeli kupiti za izklicno ceno 1.300.000 €. Projekt so podprle občine ustanoviteljice, na čelu z Mestno občino Novo mesto.

Trenutno v podjetniškem inkubatorju deluje 15 podjetij, s skupaj 93 zaposlenimi, ki zasedajo približno 60 % razpoložljivih površin.

Z nakupom so se odprle dodatne možnosti širitve podjetniških vsebin. Skupaj s spomladi ustanovljenim Centrom razvoja, raziskav in inovacij pa se dejavnost podjetniškega inkubatorja usmerja v sodobne tehnologije in v večjo povezanost z obstoječimi uspešnimi gospodarskimi družbami v in izven regije.

Novoustanovljena in mlada podjetja, ki imajo inovativno idejo lahko v inkubator vstopijo že za najemnino, ki znaša 2,5 €/m2 za prvo leto najema in se postopoma viša po 0,5 €/m2 na leto. Nizka najemnina pa ni edini razlog za vstop v inkubator. Zelo pomembno je, da se novo podjetje znajde v okolju, ki se sooča s podobnimi izzivi in je tako tudi lažje izmenjevati izkušnje. Za inkubirana podjetja pa so na voljo tudi številna brezplačna izobraževanja in svetovanja. Lažji je tudi dostop do prijav na razpise za evropska, državna in občinska sredstva. Več informacij o vstopu v inkubator najdete na spletni strani www.rc-nm.si ali pri Simonu Jeraju na e-naslovu .

Sporočilo za javnost najdete tukaj.

Pin It on Pinterest

Share This