Objavljen je drugi razpis Regijske garancijske shema za regijo JV Slovenija za leto 2017

Predmet razpisa

Predmet razpisa so garancije Regijske garancijske sheme v regiji JV Slovenija (RGS JV SLO) za bančne kredite, ki jih RC Novo mesto kot izvajalec razpisuje po Pogodbi o dolgoročni finančni vlogi Slovenskega regionalno razvojnega sklada na območju regije JV Slovenija in v sodelovanju z bankami. Podatki o ponudbi kreditov z navedbo višine obrestne mere, stroškov v zvezi s kreditom, ročnostjo in s kontaktnimi podatki bank so navedeni v prilogi Kreditni pogoji sodelujočih bank v RGS JV SLO.

Cilj razpisa

Cilj javnega razpisa je pospeševanje razvoja malega in srednjega gospodarstva in pridobitne dejavnosti podjetnikov, povečevanje investicijske aktivnosti v regiji JV Slovenija, zmanjševanje stopnje brezposelnosti, vzpostavljanje možnosti za prestrukturiranje regijskega gospodarstva, olajšanje dostopa mikro, malim in srednje velikim podjetjem do kreditov z zmanjšanjem bančnih zahtev za zavarovanje kreditov, idr..

Upravičenci

Na razpisu lahko kandidirajo upravičenci iz občin: Črnomelj, Dolenjske Toplice, Kočevje, Kostel, Loški Potok, Metlika, Mirna, Mirna Peč, Mokronog-Trebelno, Novo mesto, Osilnica, Ribnica, Semič, Sodražica, Straža, Šentjernej, Šentrupert, Škocjan, Šmarješke Toplice, Trebnje in Žužemberk.

Garancije

Skupen garancijski potencial RGS JV SLO znaša 2.180.000,00 EUR in je razpisan na podlagi dolgoročne finančne vloge Slovenskega regionalno razvojnega sklada (v nadaljevanju: sklad), ki na dan objave tega razpisa znaša 681.250,00 EUR in predvidenega multiplikatorja 4 za bančne kredite.

Razpis in prijave

Razpis je odprt do porabe sredstev oz. najkasneje do 4. 4. 2018

Več informacij o RGS najdete tukaj.

Razpis najdete tukaj.

Dodatne informacije

Za vse dodatne informacije spremljajte našo spletno stran www.rc-nm.si ali kontaktirajte Miljano Balaban na is.mn1539898600-cr@n1539898600abala1539898600b.ana1539898600jlim1539898600 ali na telefonsko številko 07/ 33 72 987.

PRIJAVA NA NOVICE

Želiš biti obveščen o aktualnih dogodkih, seminarjih, izobraževanjih in delavnicah?

Morda vas zanima tudi:

Brezplačna delavnica: Motivacija in stres

Vabljeni na delavnico Motivacija in stres SPOT svetovanje Jugovzhodna Slovenija s koordinacijo RIC Bela krajina, vabi na brezplačno delavnico Motivacija in stres. O delavnici Obravnavana tematika delavnice: 1| Motivacija V tem delu udeleženci spoznajo najpogostejše...

Brezplačno usposabljanje: Poslovna nemščina

Usposabljanje Poslovna nemščina Imate tudi vi težave pri navezovanju poslovnih stikov z nemško govorečimi poslovnimi partnerji? Zdaj imate priložnost, da svoje znanje izboljšate in se izognete neprijetnim situacijam. SPOT Svetovanje Jugovzhodna Slovenija, ki ga...

Brezplačna delavnica: Branje in razumevanje bilanc za podjetnike

Branje in razumevanje bilanc za podjetnike SPOT Svetovanje Jugovzhodna Slovenija, ki ga izvajamo konzorcijski partnerji: Območna obrtno-podjetniška zbornica Novo mesto, RC Kočevje Ribnica d.o.o., Razvojni center Novo mesto d.o.o. in RIC Bela Krajina, vas vabi,...

Razvojni center Novo mesto d.o.o.

Ljubljanska cesta 26
SI-8000 Novo mesto

OBČINE

Kontakt

Tel.: +386 7 33 72 980
E-mail: is.mn1539898600-cr@o1539898600fni1539898600

Delovni čas

Vsak delovnik od 7.00 do 15.00

Pin It on Pinterest

Share This