ROBOTI MED NAMI

Oddelek CRRI razvojnega centra Novo mesto se je v povezavi s Fakulteto za organizacijske študije in društvom za napredno uporabo računalnikov – Čarunalnik, prijavil na 6. javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS DBK.
PARTNERJI

Center raziskav razvoja in inovacij – CRRI (del RCNM), Fakulteta za organizacijske študije – FOŠ, društvo za napredno uporabo računalnikov – Čarunalnik.

Na območju LAS DBK bodo partnerji v sklopu projekta izvedli dvakrat po dva izobraževalna modula s področja robotike za zaposlene, ki so manj usposobljeni in nižje izobraženi ter v zeloomejenem obsegu obvladujejo digitalne tehnologije, komunikacijska orodja in tehnologije.Pripravila se bodo tudi izhodišča za vzpostavitev kompetenčnega centra robotike na območjuLAS DBK, katerih predstavitev bo potekala v sklopu dogodka ‘ROBOSTAR’.
Predvidena vrednost operacije: 38.264,78 EUR
Znesek sofinanciranja: 28.459,18 EUR
Trajanje operacije: 18 mesecev; od 1. 6. 2021 do 30. 12. 2022
Glavne aktivnosti projekta so predvsem razvoj in izvedba modulov za dvig kompetenc nižje izobraženih kadrov, ki jim digitalne tehnologije predstavljajo velik izziv. S tem bi povečali njihovo vrednost in doprinos v različnih industrijskih panogah na področju LAS DBK, pri katerih se v zadnjem obdobju občutno povečuje uporaba sodobnih rešitev, ki so posledica vedno večje vpeljave digitalizacije v podjetjih. Operacija bi pomagala pri dvigu kompetenc in vednosti zaposlenih, kot tudi pri povečani konkurenčnosti podjetji. S tem ohranjamo neprecenljive izkušnje zaposlenih, ki so jih nabrali skozi dolgoletno delo v podjetju, da jih uporabijo pri vpeljavi v digitalizacijo, ter kasneje tudi prenesejo na nove kadre. Podjetja bi vzpodbudili, da naredijo še korak več v smeri digitalizacije, saj bi s tem ustvarjali nova delovna mesta za prihajajoče kadre, obstoječim pa bi prve korake pri uporabi novih tehnologij zagotavljali mi. To je tudi trajnostni cilj vzpostavitve kompetenčnega centra robotike, kjer bi bili opremljeni z najsodobnejšo tehnologijo na trgu. Tako bi lahko podjetjem prikazali potencialne rešitve, ki jih te spremembe prinašajo, ob enem pa bi jim pomagali tudi pri njihovi vpeljavi v že obstoječe proizvodnje – z idejnimi rešitvami in usposabljanjem kadrov.

Razvojni center Novo mesto d.o.o.

Podbreznik 15
SI-8000 Novo mesto

 

Javne informacije in CGP

CGP katalog najdete tukaj.

Logotipe najdete tukaj.

Katalog informacij javnega značaja najdete tukaj.

 

Delovni čas

Vsak delovnik od 7.00 do 15.00

Spremljajte nas na Facebook-u.

Pin It on Pinterest