DNK kupca danes in v naslednjih petih letih. Kako mu prodati?

VSEBINA

1. Prodaja in pogajanja, razlike;
2. Spremembe pri prodajnem pristopu v zadnjih petih letih;
3. Dober stik s stranko, kaj to je, zakaj ga potrebujemo, kako ga vzpostavimo in vzdržujemo; dober stik in t. i. generacijski model; strategija PRLL;
4. Prvi vtis: kaj je pomembno, kaj deluje in kaj ne;
5. Struktura prodajnega pogovora:
I. del: Vrste vprašanj in kako spraševati; SPIN tehnika zastavljanja vprašanj (strah je vedno večji motivator); problem-solving vprašanja; scaling vprašanja; meta model zastavljanja vprašanj; coaching vprašanja; kalibracija in vprašanja; znati slišati (aktivno vs pasivno poslušanje);
II. del: predstavitev rešitve (produkta, storitve, ideje …);
6. Kako odgovoriti na najpogostejše ugovore v prodaji, npr. cena;
7. Osnovne tehnike argumentacije;
8. Zaključek prodajnega pogovora;

Predavanje traja 7 ur.

PREDAVATELJICA MOJCA ŽIROVNIK BOCELLI:

Na Filozofski fakulteti je končala študij tujih jezikov. V Veliki Britaniji je pridobila licenco londonske Gospodarske zbornice za poučevanje poslovne angleščine (Cert TEB), od l. 2003 sodeluje kot izpraševalka na mednarodnih izpitih Univerze Cambridge v Ljubljani. Jeseni l. 2013 je pridobila mednarodno licenco Trinity College-a za poučevanje poslovne angleščine v kontekstu t. i. management skills (trener Mark Powell).

Izobraževala se je tudi na področju nevrolingvističnega programiranja, kjer je v Ljubljani končala prvo stopnjo izobraževanja ter v ZDA pri mentorjih Robert Dilts in Judy DeLozier l. 2004 pridobila naziv Master Praktik NLP. L. 2007 je v ZDA, mentorja Richard Bandler in John La Valle končala tretjo stopnjo NLP in pridobila naziv trener NLP. Istočasno je zaključila šolanje javnega nastopanja. L. 2010 se je na Univerzi Harvard, Harvard Law School izobraževala na področju pogajanj in medosebne komunikacije (mentorji: William Ury, M. Wheeler, G. Subramanian, J. Sebenius …). Jeseni l. 2014 je pridobila mednarodno ICC licenco za team coaching (trener Joseph O’Connor, International Training Community). L. 2015 je svoje znanje nadgradila s treningom asertivnosti pri dr Roberti Giurco, Trst, Italija.

Je avtorica številnih člankov s področja poslovne komunikacije ter štirih priročnikov za poslovno komuniciranje E-sporočanje v angleškem jeziku, Poslovni dialog v angleškem jeziku, Uporabno besedišče poslovne angleščine in English and German in Office Management.

Predava v slovenskem, srbohrvaškem, italijanskem in angleškem jeziku, doma in v tujini. Je predavateljica leta 2008.

KOTIZACIJA: 

40 EUR na osebo za mikro ter majhna podjetja/podjetnike s sedežem v sledečih dolenjskih in belokranjskih občinah:

 1. Mirna
 2. Šentrupert
 3. Mokronog-Trebelno
 4. Novo mesto
 5. Mirna Peč
 6. Semič
 7. Straža
 8. Šentjernej
 9. Šmarješke Toplice
 10. Žužemberk
 11. Škocjan
 12. Dolenjske Toplice

Ostali udeleženci plačajo kotizacijo v višini 80 EUR na osebo.

Kotizacijo nakažite na TRR TC NM: SI56 0297 0005 0122 975

SKLIC: 00 datum (primer: 00 DDMMLLLL).

PRIJAVE:

Prijave zbiramo do ponedeljka, 14.11.2016, oz . do zasedenosti mest na tel. 07 33 72 982 ali e-pošti .

VABILO

Pin It on Pinterest

Share This