Skoraj 8 milijonov evrov za sofinanciranje operacij ekonomsko – poslovne infrastrukture

Z javnim razpisom želi ministrstvo občinam omogočiti infrastrukturne ureditve, dograditve ali razširitve ekonomsko – poslovnih con. S tem želi zagotoviti pogoje za razvoj in rast podjetij, ki beležijo visoko rast, gradijo podjetniško skupnost in krepijo verigo vrednosti na svojem področju.

Pri tem se za ekonomsko – poslovno cono šteje območje več stavbnih zemljišč, ki so v prostorskih aktih prijavitelja opredeljena kot območja proizvodnih dejavnosti, površine za industrijo in / ali gospodarske cone. Območje mora biti prostorsko enovita celota. Za ekonomsko – poslovno cono se v nobenem primeru ne šteje posamezna stavba, četudi je namenjena opravljanju gospodarske dejavnosti.

Predmet javnega razpisa

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje ureditve, dograditve in razširitve gospodarske javne infrastrukture in sicer: prometne infrastrukture, energetske infrastrukture, komunalne infrastrukture, vodne infrastrukture (samo protipoplavnih ukrepov) in infrastrukture za telekomunikacije na območjih obstoječih ekonomsko – poslovnih con.

Upravičenci

Upravičeni prijavitelji (po odobritvi sofinanciranja: upravičenci) do nepovratnih sredstev po tem javnem razpisu so občine, ki so hkrati investitor in nosilec operacije. Projektna partnerstva občin niso upravičeni prijavitelji.

Prijavitelj lahko na Javni razpis odda več vlog. Kadar prijavitelj na razpis prijavlja več operacij, pripravi vlogo za vsako operacijo posebej in vloge predloži v ločenih ovojnicah.

Upravičeni stroški

Upravičeni stroški tega javnega razpisa so:

  1. gradnja nepremičnin;
  2. nakup nezazidanih zemljišč;
  3. stroški informiranja in komuniciranja;
  4. stroški storitev zunanjih izvajalcev

 

Rok za oddajo vlog je 15. julij 2022.

Več informacij in razpisna dokumentacija na povezavi.

Vir: www.gov.si

PRIJAVA NA NOVICE

Želiš biti obveščen o aktualnih dogodkih, seminarjih, izobraževanjih in delavnicah?

Morda vas zanima tudi:

Pogovorni večer o stanovanjski problematiki mladih

Pogovorni večer o stanovanjski problematiki mladih

Leta 2020 je v Sloveniji ̌ , ta primanjkljaj pa se z leti le povečuje. Novogradnje, ki se pojavljajo na trgu, so za iskalce stanovanj mnogokrat predrage in po funkcionalnosti ne odgovarjajo njihovim potrebam. Predvsem mladi težko najdejo primerno stanovanje, saj...

RAZPRAVA O CELOVITEM UPRAVLJANJU DOLINE REKE KOLPE

RAZPRAVA O CELOVITEM UPRAVLJANJU DOLINE REKE KOLPE

Na okrogli mizi, ki je potekala 27. oktobra v Črnomlju, je bilo predstavljenih 8 prispevkov na temo razvoja prostora ob reki Kolpi s strani regionalne razvojne agencije, obkolpskih občin, treh ustanov za varstvo naravne in kulturne dediščine ter kmetijstva. Ker gre za...

Brezplačno usposabljanje: 10 VEŠČIN DOBREGA VODJE

Brezplačno usposabljanje: 10 VEŠČIN DOBREGA VODJE

SPOT Svetovanje Jugovzhodna Slovenija vabi na brezplačno usposabljanje10 VEŠČIN DOBREGA VODJE: kako se preleviti iz podjetnika/menedžerja v vodjo in pripraviti ekipo na negotovo prihodnostNovi časi zahtevajo nove pristope pri vodenju ljudi. V kontekstu velikih...

Razvojni center Novo mesto d.o.o.

Podbreznik 15
SI-8000 Novo mesto

 

Javne informacije in CGP

CGP katalog najdete tukaj.

Logotipe najdete tukaj.

Katalog informacij javnega značaja najdete tukaj.

 

Delovni čas

Vsak delovnik od 7.00 do 15.00

Spremljajte nas na Facebook-u.

Pin It on Pinterest

Share This