Danes, 7. 3. 2017 je potekala skupščina Razvojnega centra Novo mesto. Družbeniki so med drugim obravnavali Letno poročilo za 2016 ter Program dela in finančni načrt za 2017. Oba dokumenta so potrdili soglasno. Razvojni center Novo mesto je v lanskem letu posloval pozitivno in opravil veliko več aktivnosti, ki se bodo v višjih prihodkih odrazile v letošnjem letu.

Pin It on Pinterest

Share This