Slovenski podjetniški sklad  je dne 11. 10. 2019, v Ur. l. RS št. 61/2019 in na svoji spletni strani, objavil nov javni poziv za vavčer za uvajanje poslovne odličnosti po modelu EFQM v mala in srednje velika podjetja.

Namen in cilj poziva

Namen in cilj javnega poziva je podpreti mala in srednje velika podjetja (MSP) pri uvajanju poslovne odličnosti po modelu EFQM (European Foundation for Quality Management oz. Evropske fundacije za upravljanje kakovosti) v svoje poslovanje, s čimer se jim bo izboljšala konkurenčnost, povečala dodana vrednost in čisti prihodki od prodaje ter povečala možnost, da kandidirajo za Priznanje RS za poslovno odličnost (PRSPO) – najvišje državno priznanje za dosežke na področju kakovosti proizvodov, storitev in poslovanja.

Subvencija

S pomočjo vavčerja lahko mala in srednje velika podjetja pridobijo subvencijo od 300,00 EUR do 9.999,99 EUR  oz. 60 % sofinanciranja upravičenih stroškov, ki se nanašajo na stroške uvajanja poslovne odličnosti po modelu EFQM.

Na spletni strani SPS je tako objavljenih že dvanajst (12) vavčerskih pozivov in sicer:

Oddaja vlog

Na že objavljene javne pozive vavčerjev, ki so dostopni na spletni strani Slovenskega podjetniškega sklada: https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi) lahko MSP odda vlogo elektronsko preko ePortala.

Pomoč pri pripravi vloge

Za brezplačno pomoč pri pripravi vloge, identifikacijo podpisa pogodbe in oddajo zahtevka se lahko MSP obrnete na  točko SPOT Svetovanje JV Slovenija, tel. 030 700 170.

PRIJAVA NA NOVICE

Želiš biti obveščen o aktualnih dogodkih, seminarjih, izobraževanjih in delavnicah?

Morda vas zanima tudi:

JAVNI POZIV: COVID19 ZA NAKUP ZAŠČITNE OPREME

JAVNI POZIV: COVID19 ZA NAKUP ZAŠČITNE OPREME

Izvajalec razpisa: Slovenski podjetniški skladRazpisana sredstva: 10 mio eur (od tega največ do 4.481.000 eur za kohezijsko regijo Vzhodna Slovenija)Predmet javnega poziva: sofinanciranje upravičenih stroškov nakupa zaščitne opreme v obliki pavšalnega zneska, kot...

FILMSKI TEDEN EVROPE V NOVEM MESTU PRIVABIL PREKO 400 GLEDALCEV

FILMSKI TEDEN EVROPE V NOVEM MESTU PRIVABIL PREKO 400 GLEDALCEV

V Novem mestu se je uspešno odvil Filmski teden Evrope, ki skuša približati raznolikost in bogastvo evropskega filma širši javnosti. Sodobna evropska filmska produkcija je na grad Grm privabila preko 400 obiskovalcev in obiskovalk, ki so lahko uživali v estetsko...

Razvojni center Novo mesto d.o.o.

Podbreznik 15
SI-8000 Novo mesto

Javne informacije in CGP

CGP katalog najdete tukaj.

Logotipe najdete tukaj.

Katalog informacij javnega značaja najdete tukaj.

Delovni čas

Vsak delovnik od 7.00 do 15.00

Spremljajte nas na Facebook-u.

Pin It on Pinterest

Share This