Simpozij Slovenski regionalni dnevi, ki ga organizirajo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU, Slovenski regionalni razvojni sklad in Združenje regionalnih razvojnih agencij, je letos potekal v Goriški regiji, in sicer v Bovcu, 24. in 25. oktobra 2019, pod naslovom »Demografske spremembe in regionalni razvoj«.

Simpozija smo se udeležili tudi predstavniki Razvojnega centra Novo mesto. V okviru tem, ki so naslavljale osrednjo tematiko simpozija, je med drugimi aktivno sodeloval tudi Vane Urh, strokovni sodelavec Razvojnega centra Novo mesto s predstavitvijo Mladi na obmejnih in problemskih območjih.

Izkušnje in izzivi spodbujanja razvoja na obmejnih območjih

Osrednja tema prvega dne je bila posvečena izkušnjam in izzivom spodbujanja razvoja na obmejnih območjih. S strani resornih ministrstev oziroma vladnih služb so bila predstavljena dosedanja prizadevanja in sistemske rešitve za uvajanje ukrepov na obmejnih območjih s ciljem ohranjanja poseljenosti in razvojne vitalnosti, župan Občine Kočevje, dr. Vladimir Prebilič pa je predstavil izkušnje obmejne občine. Slovenski regionalno razvojni sklad in SID banka sta osvetlila izzive s področja uporabe finančnih inštrumentov in predstavila možnosti financiranja občinskih razvojnih projektov. Prvi dan simpozija se je zaključil z okroglo mizo »Ustanavljanje pokrajin v Sloveniji«. Sporočilo sodelujočih na okrogli mizi je, da so v Sloveniji razvojne razlike med posameznimi statističnimi regijami še vedno prisotne, zato je potreben sistemski premik. Ustanovitev pokrajin v Sloveniji je potrebna in smiselna. Pomembno je, da so pokrajine suverene, z avtonomnimi finančnimi viri za izvajanje svojih nalog. Pri odločitvi o številu pokrajin je potrebna določena mera pragmatizma, bistvene pa so predvsem naloge, ki bodo prenesene na pokrajine tako z nivoja države kot s sedanjih lokalnih skupnosti oziroma občin.

Demografske spremembe, ki pomembno vplivajo na razvoj predvsem podeželskih, obmejnih in težje dostopnih območij

Osrednja tema drugega dne so bile demografske spremembe, ki pomembno vplivajo na razvoj predvsem podeželskih, obmejnih in težje dostopnih območij. Predstavljena je bila razvojna problematika teh območij in celovita demografska analiza s projekcijami za podeželska in urbana območja. V okviru tem drugega dne simpozija je Vane Urh iz Razvojnega centra Novo mesto predstavil organiziranost mladih na obmejnih in problemskih območjih v Sloveniji.

Letošnji simpozij se je zaključil z okroglo mizo s povzetkom vpliva demografskih sprememb na regionalni razvoj v Sloveniji.

Utrinki z dogodka:

PRIJAVA NA NOVICE

Želiš biti obveščen o aktualnih dogodkih, seminarjih, izobraževanjih in delavnicah?

Morda vas zanima tudi:

Regionalni razvojni dnevi 2024

Regionalni razvojni dnevi 2024

Regionalni razvojni dnevi 2024Slovenski regionalni dnevi z naslovom "Demografija, kadri in regionalni razvoj" so letos potekali 16. maja v Novem mestu. Med soorganizatorji dogodka je tudi Gospodarsko interesno združenje regionalnih razvojnih agencij (RRA GIZ).V imenu...

Razvojni center Novo mesto d.o.o.

Podbreznik 15
SI-8000 Novo mesto

 

Javne informacije in CGP

CGP katalog najdete tukaj.

Logotipe najdete tukaj.

Katalog informacij javnega značaja najdete tukaj.

 

Delovni čas

Vsak delovnik od 7.00 do 15.00

Spremljajte nas na Facebook-u.

Pin It on Pinterest

Share This