Razvojni center Novo mesto d.o.o. v sodelovanju z dolenjskimi občinami vabi mikro in majhne podjetnike ter podjetja k prijavi na SOFINANCIRANJE RAČUNALNIŠKIH IN STROKOVNIH IZOBRAŽEVANJ MIKRO IN MALIH PODJETIJ/PODJETNIKOV.

NAVODILA IN POGOJI ZA PRIDOBITEV SOFINANCIRANJA

Osnovni pogoji:

Sofinanciranje stroškov izobraževanja mikro in majhnih podjetij oz. podjetnikov je pomemben program spodbujanja podjetništva, v katerega se vključujejo lokalne skupnosti na Dolenjskem. Sofinanciranje strokovnih in računalniških izobraževanj, ki ga omogočajo dolenjske občine, je namenjeno mikro in majhnim podjetnikom ter mikro in majhnim podjetjem (opredelitev skladno z Zakonom o gospodarskih družbah) s sedežem v občinah:

  • Mirna Peč
  • Šentjernej
  • Šentrupert
  • Škocjan
  • Šmarješke Toplice
  • Žužemberk

Sofinanciranje obsega povračilo stroškov:

  1. Računalniških izobraževanj(individualni ali skupinski), ki jih izvajajo pristojne institucije, registrirane za izvajanje tovrstnih izobraževanj, kar je razvidno iz javno dostopnih evidenc.
  2. Strokovnih [1] izobraževanj (individualni ali skupinski) v panogi, v kateri deluje mikro ali majhno podjetje oz. podjetnik, ki jih izvajajo pristojne institucije, registrirane za izvajanje tovrstnih izobraževanj, kar je razvidno iz javno dostopnih evidenc. Namen dodatnega strokovnega izobraževanja [2] je izboljšati raven strokovnega znanja mikro in malih podjetij oz. podjetnikov in zaposlenih, sproti posredovati aktualna spoznanja stroke in tako izboljšati kakovost storitev.

Več informacij o izobraževanju podjetnikov najdete tukaj.

Razpis najdete tukaj.

Prijavni obrazec najdete tukaj.

Rok za prijavo: Prijave za sofinanciranje je potrebno poslati/dostaviti do vključno petka, 20. 10. 2017, do 12. ure, na naslov: Razvojni center Novo mesto d.o.o., Ljubljanska cesta 26, 8000 Novo mesto.

Za dodatne informacije kontaktirajte Aleksandro Pavlič na e-naslov aleksandra.pavlic@rc-nm.si ali pokličite na 07 33 72 982

 

[1] V kolikor niste prepričani ali izobraževanje spada pod strokovno v vaši panogi, se obrnite na Razvojni center Novo mesto.

[2] Redno/izredno izobraževanje, vpis na visokošolske programe, univerzitetne programe itd. so izvzeti iz razpisa.

PRIJAVA NA NOVICE

Želiš biti obveščen o aktualnih dogodkih, seminarjih, izobraževanjih in delavnicah?

Prijavi se

You have Successfully Subscribed!

Pin It on Pinterest

Share This