Objavljeno je javno povabilo »SPODBUJANJE PODJETNIŠKE INOVATIVNOSTI NA OBMOČJU DOLENJSKE IN BELE KRAJINE V LETU 2017«.

Podaljšanje roka za oddajo vlogPODJETNIŠKE INOVACIJE 2017

V skladu z 11. točko Povabila »Spodbujanje podjetniške inovativnosti na območju Dolenjske in Bele krajine v letu 2017« je rok za oddajo vlog podaljšan do petka, 13. 10. 2017, do 14. ure za predlagatelje s sedežem v občinah:

Črnomelj, Semič, Šentjernej, Škocjan in Žužemberk.

Do tega roka morajo vloge s pošto ali po prinosniku prispeti na naslov izvajalca:

Razvojni center Novo mesto d.o.o.
Ljubljanska cesta 26
8000 Novo mesto

Povabilo

NAMEN POVABILA je spodbujanje podjetniške inovativnosti na območju sodelujočih občin, omogočanje lažje gospodarske izrabe in spodbujanje razvoja novih podjetniških idej zaradi izboljšanja konkurenčnosti, energetske in ekonomske učinkovitosti gospodarstva, prepoznavnosti, spodbujanja vključevanja znanja, uporabnih raziskav in povezovanja z institucijami znanja.

PREDMET POVABILA je sofinanciranje do 50 % oz. največ 3.500,00 eur stroškov inovativne dejavnosti prijaviteljev, nastalih od 1. 6. 2016 do najkasneje 31. 8. 2017. Skupna vrednost razpisanih sredstev sodelujočih občin znaša 37.150,00 eur.

CILJNA SKUPINA: mikro in mala podjetja po ZGD-1 ter nosilci dopolnilnih dejavnosti na kmetiji s sedežem ali poslovno enoto v občinah: Črnomelj, Dolenjske Toplice, Metlika, Mirna Peč, Semič, Straža, Šentjernej, Škocjan in Žužemberk

PREDSTAVITVE JAVNEGA POVABILA:  potekale bodo konec maja in v juniju. Termini predstavitev bodo objavljeni naknadno v rubriki »Dogodki«.

ROK ZA PRIJAVO: do petka, 15. 9. 2017 do 14. ure

DODATNE INFORMACIJE: Darja Smiljić, tel. 07 33 72 986 ali 040 197 264, e-naslov:

Javno povabilo najdete tukaj.

Vlogo najdete tukaj.

Pin It on Pinterest

Share This