SPREMEMBA JAVNEGA RAZPISA za izbor projektov sofinanciranja kadrovskih štipendij delodajalcem za šolsko/študijsko leto 2019/2020

Razvojni center Novo mesto d.o.o. objavlja SPREMEMBO JAVNEGA RAZPIS ZA IZBOR PROJEKTOV SOFINANCIRANJA KADROVSKIH ŠTIPENDIJ DELODAJALCEM ZA ŠOLSKO/ŠTUDIJSKO LETO 2019/2020.

Javni razpis se spremeni v prvem odstavku 4. točke: Vrednost javnega razpisa in višina sofinanciranja.

Spremenjeno besedilo 4. točke se v celoti glasi:

4. Vrednost javnega razpisa in višina sofinanciranja

Vrednost javnega razpisa je 400.000,00 EUR.

Sofinanciranje se dodeli od vključno šolskega/študijskega leta 2019/2020 do zaključka trenutnega izobraževalnega programa posameznega štipendista oz. najkasneje do 31. 10. 2022. Do sofinanciranja so torej upravičeni stroški, nastali od 1. 9. 2019 do najkasneje 31. 10. 2022.

Delodajalec lahko torej skladno z določbo 5. člena Pravilnika o sofinanciranju kadrovskih štipendij uveljavlja sofinanciranje za že izplačane kadrovske štipendije, če je bila pogodba o štipendiranju sklenjena s štipendistom med tekočim šolskim ali študijskim letom z veljavnostjo od začetka šolskega ali študijskega leta, pod pogojem, da zneske kadrovskih štipendij, ki so že zapadli ob podpisu pogodbe o štipendiranju, izplača najkasneje v 30 dneh od sklenitve pogodbe o štipendiranju ne glede na datum podpisa pogodbe o sofinanciranju kadrovskih štipendij delodajalcu.

Sofinanciranje kadrovskih štipendij delodajalcem znaša 50 % dodeljene in izplačane kadrovske štipendije, vendar največ v višini 30 % minimalne plače, pri čemer sofinancirana kadrovska štipendija ne sme biti nižja, kot je določeno v 70. členu ZŠtip-1.

Če se kadrovski štipendist izobražuje na ravni izobraževanja in področju, opredeljenem v Politiki štipendiranja (2015 – 2019), ki jo je Vlada Republike Slovenije sprejela dne 4. 6. 2015 na svoji 39. redni seji, skupaj z njenimi spremembami, se sofinanciranje dodeli v višini 70 % kadrovske štipendije, vendar največ v višini 40 % minimalne plače.

Razpisana sredstva predstavljajo namenska sredstva EU za kohezijsko politiko, pri čemer namenska sredstva EU predstavljajo 80 % celotnih upravičenih javnih izdatkov za upravičene stroške projekta. Namenska sredstva slovenske udeležbe pa predstavljajo 20 % celotnih upravičenih javnih izdatkov za upravičene stroške projekta.

Neupravičene stroške na ravni posameznega projekta (sofinanciranje kadrovskih štipendij) krijejo delodajalci sami.

Sredstva so namenjena sofinanciranju kadrovskih štipendij in so strogo namenska.

Sredstva javnega razpisa ne zapadejo podrobni presoji z vidika državnih pomoči oziroma pomoči po pravilu de minimis, in sicer na podlagi mnenja Ministrstva za finance (št. dokumenta: 440-53/2016/2 z dne 3. 10. 2016).

Vsa ostala določila javnega razpisa ostanejo nespremenjena v veljavi.

Povezavo na razpis in ostalo celotno dokumentacijo najdete TUKAJ.

 

 

Razpisna dokumentacija

Morda vas zanima tudi:

Starejši z novim znanjem digitalnih spretnosti

Starejši z novim znanjem digitalnih spretnosti

Starejši z novim znanjem digitalnih spretnostiDa se starejši zavedajo pomena digitalnih spretnosti, so dokazali z udeležbo na delavnici, ki jo je včeraj v okviru Tednov vseživljenjskega učenja (TVU) pripravila Informacijska točka EUROPE DIRECT Novo mesto, ki deluje...

PRIJAVA NA NOVICE

Želiš biti obveščen o aktualnih dogodkih, seminarjih, izobraževanjih in delavnicah?

Razvojni center Novo mesto d.o.o.

Podbreznik 15
SI-8000 Novo mesto

 

Javne informacije in CGP

CGP katalog najdete tukaj.

Logotipe najdete tukaj.

Katalog informacij javnega značaja najdete tukaj.

 

Delovni čas

Vsak delovnik od 7.00 do 15.00

Spremljajte nas na Facebook-u.

Pin It on Pinterest

Share This