Strategijo razvoja Mestne občine Novo mesto  smo pripeljali do zaključne faze

Na Razvojnem centru Novo mesto d.o.o. v sklopu regionalnega razvojnega načrtovanja pripravljamo dokument, Strategijo razvoja Mestne občine Novo mesto, ki je sedaj v zaključni fazi.

Prehodno smo skupaj s širšo občinsko upravo analizirali že obstoječe strateške dokumente občine in izvedli delavnice s strokovno javnostjo. Sledile so predstavitve posamičnih področij in delavnice za širšo javnost. Na podlagi tega smo pripravili prvi osnutek analize stanja, na katerega je lahko širša javnost podala predloge in pripombe, ki smo jih nato vključili v končni dokument. Na podlagi analize stanja smo evidentirali razvojne izzive, ki so bili vodilo za pripravo Strategije.

Predlog dokumenta, ki je v javni razpravi si lahko ogledate v prostorih Mestne občine Novo mesto na Seidlovi cesti 1 (1. nadstropje) in na spletni povezavi. Pripombe in predloge lahko podate do 16. aprila 2018, po pošti (Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto) ali na e-naslov is.ot1548300974semov1548300974on@ej1548300974igeta1548300974rts1548300974 (z oznako »predlogi SR MONM«).

Včeraj je na Rotovžu potekala tiskovna konferenca, ker je župan Mestne občine Novo mesto Gregor Macedoni o strategiji povedal: »Želeli smo, da je dokument ravno prav strateški in ravno prav operativen. Verjamem, da smo z dokumentom, ki je nastajal od spodaj navzgor in je na vseh ravneh vključeval občane, uspeli zajeti aktualno sliko in določiti dolgoročne usmeritve Mestne občine Novo mesto. Kot smo zapisali v viziji, si želimo pametne, trajnostne in vključujoče občine, ki omogoča dobre pogoje za bivanje, delovanje in druženje.«

Direktor Razvojnega centra Novo mesto d.o.o. Franci Bratkovič je na tiskovni konferenci dodal: »Dokument je svetilnik za različne institucije in posameznike, ki se lahko pri zastavljanju lastnih ciljev opirajo na usmeritve širše lokalne skupnosti. Strategija presega meje občine, zato bi bilo dobro, da se podobnih dokumentov lotijo tudi ostale občine in si s tem poenostavijo številne procese.«

Izjavo za javnost lahko najdete tukaj.

Utrinek s tiskovne konference:

 

 

Morda vas zanima tudi:
  

Pin It on Pinterest

Share This