Razpis “Subvencije obrestne mere podjetniških kreditov 2024”

Razvojni center Novo mesto je 3. 5. 2024 v sodelovanju z 11 občinami s področja jugovzhodne regije objavil Razpis «SUBVENCIJE OBRESTNE MERE PODJETNIŠKIH KREDITOV 2024«.

UPRAVIČENCI

Prijavijo se lahko:

 • mikro in male gospodarske družbe,
 • samostojni podjetniki posamezniki po Zakonu o gospodarskih družbah (ZGD-1),
 • socialna podjetja, registrirana v skladu z veljavnim Zakonom o socialnem podjetništvu, ki so vpisana v evidenco socialnih podjetij (ki jo vodi pristojno ministrstvo) in imajo sedež v eni izmed občin, ki sodeluje v Razpisu ter izpolnjujejo pogoje tega Razpisa in dodelitev pomoči po pravilu »de minimis«,
 • zavodi (ki poslujejo skladno z Zakonom o zavodih – ZZ) in
 • zadruge (ki poslujejo skladno z Zakonom o zadrugah – ZZad),

ki imajo sedež ali poslovno enoto  v občini, ki namenja sredstva po tem razpisu. V poslovni enoti, ki deluje v občini, mora biti redno zaposlena najmanj ena oseba.

SUBVENCIJA JE NAMENJENA ZA:

 • namenske kredite v materialne in nematerialne investicije,
 • kredite za obratna sredstva in
 • kredite za samozaposlovanje in odpiranje novih delovnih mest.

Sredstva za sofinanciranje subvencije obrestne mere so namenjena delnemu ali celotnemu povračilu upravičenih stroškov, povezanih z najemom bančnega kredita. Sredstva za sofinanciranje obrestne mere so namenska.

UPRAVIČENI STROŠKI:

 • so stroški za obresti, plačane od 1. 10. 2023 do 30. 9. 2024, v višini do 50 % vseh upravičenih stroškov.

Sodelujoče OBČINE v razpisu, zagotavljajo za izvedbo razpisa v proračunih za leto 2024 sredstva v naslednjih zneskih:

 •  Dolenjske Toplice: 4.000,00 €  
 •  Kočevje: 5.000,00 €  – razpis začasno zaprt zaradi porabe sredstev
 •  Mestna občina Novo mesto: 20.000,00 €  
 •  Mirna: 3.000,00 €  
 •  Mirna Peč: 3.000,00 €  
 •  Mokronog-Trebelno: 5.000,00 € 
 •  Straža: 3.000,00 €  
 •  Šentjernej: 7.500,00 €  
 •  Škocjan: 3.000,00 €  
 •  Trebnje: 10.000,00 € 
 •  Žužemberk: 6.000,00 € 

Skupaj: 69.500,00 €

ROK ZA ODDAJO VLOG

Končni rok za oddajo vlog je do petka 18. 10. 2024, do 14. ure.

Za prejete vloge se sproti beleži višina upravičenih stroškov in ko se na podlagi prejetih vlog upravičencev iz posamezne Občine oceni, da je skupna višina vseh upravičenih stroškov enaka razpisanim razpoložljivim sredstvom, ki jih zagotavlja občina, se razpis za to občino predčasno zapre.

DODATNE INFORMACIJE

Za vse dodatne informacije spremljajte našo spletno stran www.rc-nm.si ali kontaktirajte Natašo Derganc Štajdohar na: ali na telefonsko številko 07/ 33 72 987.

VEČ o razpisu in pogojih razpisa v dokumentaciji.

Razpisna dokumentacija

Morda vas zanima tudi:

Starejši z novim znanjem digitalnih spretnosti

Starejši z novim znanjem digitalnih spretnosti

Starejši z novim znanjem digitalnih spretnostiDa se starejši zavedajo pomena digitalnih spretnosti, so dokazali z udeležbo na delavnici, ki jo je včeraj v okviru Tednov vseživljenjskega učenja (TVU) pripravila Informacijska točka EUROPE DIRECT Novo mesto, ki deluje...

PRIJAVA NA NOVICE

Želiš biti obveščen o aktualnih dogodkih, seminarjih, izobraževanjih in delavnicah?

Razvojni center Novo mesto d.o.o.

Podbreznik 15
SI-8000 Novo mesto

 

Javne informacije in CGP

CGP katalog najdete tukaj.

Logotipe najdete tukaj.

Katalog informacij javnega značaja najdete tukaj.

 

Delovni čas

Vsak delovnik od 7.00 do 15.00

Spremljajte nas na Facebook-u.

Pin It on Pinterest

Share This