Zagotavljanje standardov kakovosti na vseh nivojih na poti do odličnosti izvajalcev storitev v turizmu.Turizem je čedalje bolj hitro rastoča in pomembnejša gospodarska panoga. Zagotavljati odličnost storitve je zahtevna in vseobsegajoča naloga vsakega izvajalca turistične storitve. 

Standardi kakovosti so že samoumevni in osnova vsake turistične dejavnosti tako v nastanitvenih in prehrambenih obratih, organizatorjih raznih prireditev, ogledov, izletov kulturnih in drugih prireditev. Znanje in kompetence vseh izvajalcev storitev v turizmu nas popeljejo po poti odličnosti do poslovnega uspeha. Za doseganje poslovnega uspeha pa se je potrebno nenehno prilagajati potrebam gostov in iskati inovativne rešitve za zagotavljanje zadovoljstva vsakega gosta.

VSEBINE DELAVNICE: 

 • Zagotavljanje standardov kakovosti ponudbe na vseh nivojih 

 • Organiziranje ponudnika(ov) storitve 

 • Uporaba lokalne kulturne dediščine pri različni ponudbi 

 • Skrb za trajnostni razvoj in družbeno odgovornost ponudnika 

 • Moč standardov kakovosti zakulisja 

 • Učinkoviti načini timskega dela pri izvajanju konkretne storitve 

 • Prepoznavanje potreb gostov 

 • Metode in veščine komunikacije na vseh nivojih 

 • Spoštovanje kulturnih razlik gostov 

 • Odnos do gosta (spoštljivost, vljudnost, dobronamernost,….) 

 • Načini doseganja zadovoljstva gosta

Delavnica temelji na strokovnih primerih dobre prakse, izmenjavi izkušenj, raznih spoznanj teoretičnih in praktičnih izhodišč s pomočjo osebnih prepoznavanj različnih kulturnih izhodišč.

Delavnice se lahko udeležite v živo v prostorih Podjetniškega inkubatorja Podbreznik (Podbreznik 15, Novo mesto) ali jo spremljate na daljavo, preko aplikacije Zoom.

Delavnico bo vodila Mag. Tatjana Rijavec

Zaposlena je bila dolga leta v Adria Airways na področju tržne promocije in pospeševanja prodaje. Ima pridobljen znanstveni magisterij s področja antropologije vsakdanjega sveta in podjetništva, andragoško pedagoško izobrazbo, licenco svetovanja v podjetništvu in številne licence s področja poslovnega delovanja posameznika, učinkovitega samoorganiziranja ter poslovne etike. Pri svojem delu uporablja različne strokovne metode za katere se je usposabljala pri domačih in tujih strokovnjakih. Vrsto let predava in svetuje na področju kadrovskega managementa in kvalitete storitev. Je soavtorica krovnega projekta za dolgoročni turistični razvoj primorske regije. Je avtorica priročnikov “Organizacijska kultura” in »Poslovni sistemi v Turizmu« za predmete katerih nosilka je. Na fakulteti je habilitirana v predavateljico za področje podjetniškega reševanja problemov, management kadrov in turizem. Kot predavateljica sodeluje tudi pri predmetih: Poslovno komuniciranje, Trajnostni razvoj in Trendi v turizmu, na magisterski stopnji študija pa pri predmetu Upravljanje inovativnosti. Vodi različne seminarje znotraj podjetij na temo učinkovitosti in pospeševanja poslovne uspešnosti. Ima pridobljene različne licence med drugim tudi licenco državne izpitne komisije za NPK Turistični informator in Turistični animator.

PODATKI O DOGODKU:

Kdaj: 13. 4. 2021, od 15.30 do 18.30

Kje:  spletna aplikacija Zoom

PRIJAVA NA DOGODEK

Delavnica se izvaja v okviru operacije “Digitalizacija kulturne dediščine in krepitev kompetenc v turizmu na Dolenjskem”. Projekt delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast, prednostne naložbe Razvoj in izvajanje novih poslovnih modelov za MSP, zlasti v zvezi z internacionalizacijo. 

Projekt sofinancirajo Mestna občina Novo mesto, Občina Šmarješke Toplice in Občina Dolenjske Toplice.

PRIJAVA NA NOVICE

Želiš biti obveščen o aktualnih dogodkih, seminarjih, izobraževanjih in delavnicah?

Morda vas zanima tudi:

Razvojni center Novo mesto d.o.o.

Podbreznik 15
SI-8000 Novo mesto

 

Javne informacije in CGP

CGP katalog najdete tukaj.

Logotipe najdete tukaj.

Katalog informacij javnega značaja najdete tukaj.

 

Delovni čas

Vsak delovnik od 7.00 do 15.00

Spremljajte nas na Facebook-u.

Pin It on Pinterest

Share This