Med 22. in 23. aprilom 2020 se je predstavnik Razvojnega centra Novo mesto udeležil tretjega partnerskega sestanka v okviru projekta Interreg Srednja Evropa HealingPlaces, ki je potekal prek spletne video konference. Projekt se je začel izvajati 1. 4. 2019 in bo trajal do 31. 3. 2022. V okviru projekta potekajo aktivnosti za krepitev zmogljivosti upravljanja z okoljem za trajnostno rabo naravne dediščine zdraviliških mest in regij Srednje Evrope kot gonil lokalnega in regionalnega razvoja. Zaradi bogate naravne dediščine, povezane z naravnimi viri termalne vode v regiji Jugovzhodna Slovenija in prisotnosti zdraviliških dejavnosti, Razvojni center izvaja aktivnosti, ki bodo podlaga za pripravo pilotnega načrta trajnostnega upravljanja s termalno vodo, ki bo predstavljal del mozaika za visoko stopnjo ohranjenosti naravnega okolja v regiji in širše.

Proces doseganja ciljev projekta temelji na razvoju skupnih orodij za celovito oceno obstoječe ter prihodnje ogroženosti virov mineralnih in termalnih voda v Srednji Evropi, izdelavi načrta trajnostnega upravljanja s termalno vodo v regiji Jugovzhodna Slovenija ter izdelavi celovite Strategije za trajnostno upravljanje naravnih virov zdraviliških območij Srednje Evrope. Slednja bo pripravljena z namenom nadaljnjega izboljševanja trajnostnega načrtovanja in upravljanja tovrstnih območij.

V okviru projekta je Razvojni center Novo mesto pripravil analizo stanja na področjih okolja in družbeno-ekonomskega razvoja. Pri izdelavi gradiv so sodelovali predstavniki različnih institucij, predvsem dr. Nina Rman z Geološkega zavoda Slovenije. Z analizo stanja bomo lahko prepoznali naše prednosti in slabosti, ki izhajajo iz dejavnosti naravnih zdravilišč, hkrati pa se ozrli v prihodnost, predvsem kaj je potrebno storiti za nadaljnje zagotavljanje trajnostnega razvoja z uravnoteženo porabo naravnih in družbenih sredstev. V okviru projektnih aktivnosti se razvija orodje za presojo vplivov na okolje in strategija za načrtovanje in upravljanje z naravnimi zdravilnimi sredstvi v Srednji Evropi. V teh časih je kompleksnost trajnostnega razvoja pomembna še bolj kot prej, hkrati pa je pričakovati povečanje števila ukrepov za ohranjanje naravnih virov in prilagajanje podnebnim spremembam. Na spletni strani projekta in Razvojnega centra Novo mesto bomo objavljali pripravljena gradiva, k še bolj aktivnemu sodelovanju pa vas bomo povabili kmalu v okviru delovno usmerjevalne skupine, ki bo zagotavljala kakovost izdelkov za Jugovzhodno Slovenijo in navsezadnje Slovenijo [vir 1, vir 2].

Projekt predstavlja okvir za izmenjavo znanj in praks na področju upravljanja z naravnimi zdravilnimi viri na območju Srednje Evrope. Poseben poudarek je na čezmejnemu sodelovanju in prepoznavanju endogenih virov regije Jugovzhodna Slovenija.

Za več informacij obiščite spletno stran projekta tinyurl.com/HealingPlaces ali kontaktirajte predstavnika Razvojnega centra Novo mesto, e-naslov .

Projekt sofinancirata program Interreg Srednja Evropa in Služba Vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko.

PRIJAVA NA NOVICE

Želiš biti obveščen o aktualnih dogodkih, seminarjih, izobraževanjih in delavnicah?

Morda vas zanima tudi:

Rokodelci in ustvarjalci! Iščemo lokalne rokodelske izdelke

Rokodelci in ustvarjalci! Iščemo lokalne rokodelske izdelke

Rokodelci in ustvarjalci! Iščemo lokalne rokodelske izdelkeLokalna akcijska skupina Dolenjska in Bela krajina (LAS DBK), ki jo vodi Razvojni center Novo mesto d.o.o., vabi rokodelce k oddaji ponudbe lokalnega rokodelskega izdelka. LAS DBK izvaja animacijo prebivalstva...

Razvojni center Novo mesto d.o.o.

Podbreznik 15
SI-8000 Novo mesto

Javne informacije in CGP

CGP katalog najdete tukaj.

Logotipe najdete tukaj.

Katalog informacij javnega značaja najdete tukaj.

Delovni čas

Vsak delovnik od 7.00 do 15.00

Spremljajte nas na Facebook-u.

Pin It on Pinterest

Share This