Razvojni center Novo mesto, se je kot član organizacije ALDA skupaj z Mestno občino Novo mesto in Društvom za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto v času od 10. – 12. maja 2017 udeležil generalne skupščine organizacije v mestu Torun na Poljskem.

Delovanje organizacije ALDA – Evropskega združenja za lokalno demokracijo, je namenjeno promociji dobrega upravljanja in vključevanju ter sodelovanju državljanov v upravljanje na lokalni ravni. Aktivnosti organizacije so usmerjene v sodelovanje med lokalnimi oblastmi in civilno družbo. ALDA združuje več kot 250 članov iz več kot 40 držav.

Vzporedno z generalno skupščino organizacije so potekale tudi mnoge delavnice, na katerih smo udeleženci lahko izmenjali izkušnje iz področij razvoja formalnega in neformalnega izobraževanja, vključevanja državljanov v oblikovanje lokalnih politik idr., bogata pa je predvsem izkušnja povezovanja članov ALDE, ki se posledično kaže v skupnih mednarodnih projektih. Razvojni center Novo mesto tako širi mrežo partnerjev po vsej Evropi.

Nekaj utrinkov z obiska:

 

Pin It on Pinterest

Share This