Uspešno izveden Posvet o novostih na področju registracije nastanitvenih obratov in poročanja v turizmu

V sredo, 24. januarja 2018 smo v prostorih najbolj oblegane sobe v Podjetniškem inkubatorju Podbreznik spoznavali najbolj sveže novosti za ponudnike nastanitev.

AJPES je s 1. 12. 2017 vzpostavil nov sistem eTurizem za poročanje podatkov o gostih in prenočitvah (iz knjige gostov) za namen vodenja evidence gostov, za namen spremljanja obračuna in plačila turistične takse ter za statistične namene. Po novem se bodo podatki poročali samo prek spletnega portala AJPES in ne več ločeno Policiji,  Statističnemu uradu Republike Slovenije (SURS) in občinam.

Zavezanci bodo morali obstoječe nastanitvene obrate vpisati v RNO v treh mesecih po vzpostavitvi registra, torej najkasneje do 28. 2. 2018. V register bodo morali nastanitvene obrate vpisali praviloma prek spletne aplikacije na portalu AJPES ali osebno na katerikoli izpostavi AJPES.

Predstavljena je bila tudi aplikacija snapguest, ki bo ponudnikom nastanitev zelo olajšala delo, saj z optično prepoznavo dokumentov v sistem avtomatsko pošlje prijavnico.

Dobra udeležba in intenzivna debata so pozitiven znak, da je dolenjskim ponudnikom mar za novosti in razvoj nastanitvenih kapacitet.

Vabljeni k spremljanju naših ostalih zanimivih aktivnosti za ponudnike  in tudi v bodoče.

Utrinki s posveta:

 

Morda vas zanima tudi:

  

 

Pin It on Pinterest

Share This