V regijo bomo prinesli preko 30 milijonov evropskih sredstev

Na Razvojnem centru Novo mesto d.o.o. smo pripravil Osnutek dopolnitve dogovora za razvoj regije JV Slovenija, ki vključuje 30, za regijo najbolj pomembnih regijskih, medregijskih in/ali sektorskih projektov, ki bodo omogočali izkoriščanje najpomembnejših razvojnih potencialov in prednosti regije, odpravljali ključne razvojne ovire regije in uresničevali regijsko razvojno specializacijo.

Skupna vrednost projektov znaša 80.435.535,81 €. Od tega je 30.213.116,00 € sofinanciranih iz sredstev Evropske unije, kar predstavlja 37,6% skupne vrednosti projektov, 24,6% je občinskih sredstev, 37,8% pa predstavlja druga javna sredstva (sredstva DRSI, DARS, MZI).

Razvojni svet regije JV Slovenija je na seji sprejel Osnutek dopolnitve Dogovora za razvoj regije JV Slovenija, februar 2018. Celotna dokumentacija je bila 13. 2. 2018 poslana na ocenjevanje resorno ministrstvo (MGRT).

Konec meseca marca oz. v začetku aprila se pričakujejo teritorialni dialogi z posameznimi resornimi ministrstvi, v mesecu maju pa že prvi podpisi Dogovorov.

 

Morda vas zanima tudi:
  

Pin It on Pinterest

Share This