1,25 milijona evrov za gospodarstvo Pokolpja

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je v petek, 2. novembra 2018, objavilo Javni razpis za sofinanciranje večjih začetnih investicij na problemskih območjih 2019. Javni razpis je namenjen spodbujanju začetnih investicij ter ustvarjanju ali ohranjanju delovnih mest na upravičenem problemskem območju. Problemski območji sta dve: Pokolpje, torej območje občin Kočevje, Kostel, Loški Potok, Osilnica, Črnomelj, Metlika in Semič, ter območje zasavskih občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje. Za vsako problemsko območje je na voljo 1,25 milijona evrov, skupaj torej 2,5 milijona.

Kdo se lahko prijavi na razpis?

Na razpis se lahko prijavijo podjetja in fizične osebe, ki se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo, ne glede na njihovo pravno obliko in velikost, razen pravnih oseb v večinski javni lasti. V skladu z razpisom bodo morala tista podjetja, ki bodo uspešna, zaključiti projekt najkasneje 31. decembra 2019, do takrat morajo torej biti izvedena investicija in realizirane vse nove zaposlitve. Sredstva bo mogoče koristiti v letu 2019.

Oddaja vlog

Rok za oddajo vlog je 6. december 2018 do 12.00 ure.

Razpisna dokumentacija

Razpisno dokumentacijo najdete tukaj.

PRIJAVA NA NOVICE

Želiš biti obveščen o aktualnih dogodkih, seminarjih, izobraževanjih in delavnicah?

Morda vas zanima tudi:

Spodbude za MSP v lesarstvu 2019-2020 (50.000 do 500.000 €)

Razpis LES 3.0: Spodbude za MSP v lesarstvu 2019-2020 (50.000 do 500.000 €) Do 20. 2. 2019 je odprta prijava na razpis za investicije v lesarstvu, kjer lahko podjetje, registrirano pred 1. 1. 2016 pridobi od 50.000 do 500.000 EUR subvencije za izvedbo investicije. Več...

Razvojni center Novo mesto d.o.o.

Podbreznik 15
SI-8000 Novo mesto

Kontakt

Tel.: +386 7 33 72 980
E-mail: is.mn1548300772-cr@o1548300772fni1548300772

Delovni čas

Vsak delovnik od 7.00 do 15.00

Spremljajte nas na Facebook-u.

Pin It on Pinterest

Share This