CENTER RAZVOJA, RAZISKAV IN INOVACIJ

CRRI

IZOBRAŽUJEMO

In navdušujemo mlade s področjem robotike na razumljiv in zanimiv način.

USPOSABLJAMO

Zaposlene v gospodarstvu s področja industrijske robotike.

ROBOTIZACIJA IN AVTOMATIZACIJA

Izvajanje projektov robotizacije in avtomatizacije v podjetjih.

(SO)ORGANIZIRAMO

Letna srečanja strokovnjakov s področja robotike.

Tukaj smo, da vam na razumljiv in zanimiv način približamo robotiko.

Glavni cilj CRRI je, da v treh letih postane najpomembnejši center znanja s področja industrijske robotike v regiji, v 10-tih letih pa eden vodilnih v Sloveniji.

DEJAVNOST CRRI

ZA NAŠE ODJEMALCE VODIMO PROJEKTE ROBOTIZACIJE

izdelamo posnetek stanja, poiščemo podobne obstoječe robotske aplikacije, zagotovimo demonstracije in organiziramo oglede, izdelamo simulacije, izračunamo utemeljenost naložbe (ROI), pridobimo ponudbe, izberemo najprimernejše izvajalce, svetujemo pri izvedbi in nadzorujemo samo izvedbo.

PODJETJEM NUDIMO KLJUČNE INFORMACIJE ZA ODLOČANJE

ODLIČNO POZNAMO SLOVENSKI TRG

Ponudnike robotov, ponudnike prijemal, integratorje robotov, razvijalce robotskih aplikacij, ponudnike izobraževanj.

POZNAMO AKTUALNO STANJE RAZVOJA ROBOTIKE DOMA IN V SVETU

Obstoječe robotske aplikacije, prijemala in drugo opremo, raziskovalce in raziskovalne skupine.

USPOSABLJAMO KADRE

MLADE (SPOZNAVANJE SODOBNIH TEHNOLOGIJ)

Krožki robotike in poletne delavnice robotike.

VODSTVENE KADRE (POSREDOVANJE KLJUČNIH ZNANJ V ZVEZI Z ROBOTIZACIJO)

Katere vrste robotov obstajajo? Koliko roboti stanejo? Kdaj se splača posegati po robotizaciji? Kaj je primerno za robotizacijo in kaj ne? Kaj vse obsega naložba v robotizacijo? Kako si lahko okvirno izračunam povrnitev naložbe v robotizacijo? Katere faze obsega projekt robotizacije? Katere so glavne pasti pri uvajanju robotov? Katere standardi so pomembni na področju robotizacije?

OPERATIVNO OSEBJE

Upravljanje, vzdrževanje in programiranje robotov.

O CENTRU RAZVOJA, RAZISKAV IN INOVACIJ

Center razvoja, raziskav in inovacij (CRRI) je je uradno začel delovati s 1. 1. 2017, v prostorih Podjetniškega inkubatorja Podbreznik. Ustanovljen z namenom povezovanja ustanov znanja, gospodarstva, srednješolskih izobraževalnih ustanov ter ustanov, ki skrbijo za razvoj regije.

Za prva tri leta delovanja CRRI smo si postavili eno samo prioriteto: industrijsko robotiko, vse ostale aktivnosti pa sledijo temu. Pri tej odločitvi smo sledili strategiji pametne specializacije (S4), ki robotizacijo proizvodnje tudi izven avtomobilske industrije navaja kot enega ključnih ciljev na področju Tovarn prihodnosti, prav tako pa omenja robotiko kot pomembno horizontalno tehnologijo. Prav tako smo upoštevali usmeritve Evropske komisije, ki je robotiko postavila visoko na prioritetno listo.

V začetni fazi bo poslanstvo CRRI predvsem prispevati k razvoju regije JV Slovenija s spodbujanjem uvajanja industrijskih robotov v podjetja. Z leti pa bomo industrijski robotiki dodajali še druge vsebine, za katere bomo skupaj z deležniki ugotovili, da imajo visok potencial in podporo.

Želite svojemu otroku približati robotiko na zabaven način? Prijavite ga na delavnice robotike za otroke.

Delovanje Centra razvoja, raziskav in inovacij sofinancirajo občine MO Novo mesto, Trebnje, Metlika in Črnomelj.

Razvojni center Novo mesto d.o.o.

Podbreznik 15
SI-8000 Novo mesto

Javne informacije in CGP

CGP katalog najdete tukaj.

Logotipe najdete tukaj.

Katalog informacij javnega značaja najdete tukaj.

Obvestilo o videonadzoru najdete tukaj.

Akcijski načrt za enakost spolov 2022-2025 najdete tukaj.

Delovni čas

Vsak delovnik od 7.00 do 15.00

Spremljajte nas na Facebook-u.

Pin It on Pinterest