AKTUALNI RAZPISI

Razpis Subvencija obrestne mere 2019

Objavljen je razpis Subvencija obrestne mere za leto 2019 Namen Namen povabila je preprečiti finančno izključenost pri financiranju in omogočiti dostop do finančnih virov mikro in malim gospodarskim družbam, samostojnim podjetnikom posameznikom po Zakonu o...

Razpis garancij in posojil Garancijske sheme za Dolenjsko 2019

Objavljen je razpis garancij in posojil Garancijske sheme za Dolenjsko (GSD) 2019 Preko Razvojnega centra Novo mesto d.o.o. (RC NM) lahko mikro, mala podjetja, samostojni podjetniki, društva, zavodi, zadruge in socialna podjetja dostopajo do ugodnih posojil in...

Želite biti obveščeni o aktualnih razpisih, izobraževanjih, seminarjih in delavnicah?

NACIONALNI RAZPISI

P7R 2018 – Mikrokrediti na problemskih območjih v Republiki Sloveniji

Datum objave: 

Rok za oddajo: 1. 10. 2019

Status: odprt

P2 2019 – Spodbude za zagon inovativnih podjetij

Datum objave: 

Rok za oddajo: 19. 4. 2019

Status: odprt

P1 plus 2019 – Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere

Datum objave: 

Rok za oddajo: 15. 10. 2019

Status: odprt

JAVNI RAZPIS za sofinanciranje kmetijskega izobraževanja – praktični pouk v letu 2019

Datum objave: 5. 4. 2019

Rok za oddajo: 30. 4. 2019 do 10:00h

Status: odprt

Javni razpis za izbor in sofinanciranje programov profesionalnega usposabljanja za šolsko leto 2019/20

Datum objave: 5. 4. 2019

Rok za oddajo: 25. 4. 2019 do 23:00h

Status: odprt

Mikrokrediti

Datum objave: 5. 4. 2019

Rok za oddajo: 15. 4. 2019 do 23:59h

Status: zaprt

Javni razpis za subvencioniranje vzreje čebeljih matic

Datum objave: 22. 3. 2019

Rok za oddajo: 30. 4. 2019 do 12:00

Status: odprt

Javni razpis za štipendije za specializirane poklice v kulturi 2019/2020

Datum objave: 15. 3. 2019

Rok za oddajo: 15. 4. 2019

Status: zaprt

Razpis za podelitev nagrad in priznanj za delo na področju socialnega varstva v letu 2019

Datum objave: 15. 3. 2019

Rok za oddajo: 30. 4. 2019

Status: odprt

Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere

Datum objave: 15. 3. 2019

Rok za oddajo:

Status: odprt

Spodbude za zagon inovativnih podjetij v letu 2019

Datum objave: 8. 3. 2019

Rok za oddajo: 19. 4. 2019 do 23:59

Status: odprt

Javni razpis za izbor operacij »Spodbujanje kreativnih kulturnih industrij – Center za kreativnost 2019«

Datum objave: 1. 3. 2019

Rok za oddajo: 15. 4. 2019

Uvodna konferenca za potencialne prijavitelje in predstavnike medijev: sreda, 13. 3. 2019, ob 10. uri, v veliki sejni sobi Ministrstva za kulturo (Maistrova 10, Ljubljana).

Prva celodnevna predstavitvena konferenca z izobraževalnimi delavnicami za prijavitelje: četrtek, 14. 3. 2019, s pričetkom ob 10. uri, v Centru za Kreativnost, ki deluje v okviru Muzeja za arhitekturo (MAO), Pot na Fužune 2, v Ljubljani.

Izobraževalne delavnice za prijavitelje bodo v Ljubljani in po Sloveniji potekale še naslednje dneve: 22. 3. (Edvard, Ljubljana), 18. 3. 2019 (CzK Maribor), 19. 3. (Galerija Simulaker, Novo mesto), 20. 3. 2019 (Univerzitetni inkubator Primorske, Koper, 28. 3. (MAO, Ljubljana). V Ljubljani bo v MAO  19. 3., 26. 3., 2. 4. in 9. 4. med 13.00 in 16.00 odprta Info točka za prijavitelje, ki bodo želeli individualno svetovanje.

Status: zaprt

Razpis za oddajo prijav za aktivnost Unije za »Evropsko prestolnico kulture«

Datum objave: 22. 2. 2019

Rok za oddajo: 31. 12. 2019

Status: odprt

Inovacije v akvakulturi

Datum objave: 22. 2. 2019

Rok za oddajo: 

Status: odprt

Javni razpis za sofinanciranje izdajanja znanstvenih monografij v letu 2019

Datum objave: 22. 2. 2019

Rok za oddajo: 9. 4. 2019

Status: zaprt

Javni razpis za podelitev priznanja Republike Slovenije za poslovno odličnost za leto 2019

Datum objave: 22. 2. 2019

Rok za oddajo: 29. 5. 2019

Status: odprt

Javni razpis za spodbujanje uvajanja okoljskih znakov za turistične nastanitve

Datum objave: 27. 2. 2019

Rok za oddajo: 15. 4. 2019

Status: zaprt

ROGLAB OPEN: AKTIVNO STARANJE

Datum objave: 12. 2. 2019

Rok za oddajo: 12. 4. 2019

Status: zaprt

Javni razpis za podelitev nagrad Republike Slovenije na področju šolstva za leto 2019

Datum objave: 1. 2. 2019

Rok za oddajo: 17. 5. 2019 do 13:00

Status: odprt

Financiranje regionalnega in družbenega razvoja

Datum objave:

Rok za oddajo: 

Status: odprt

Financiranje infrastrukturnih in energetskih projektov

Datum objave:

Rok za oddajo: 

Status: odprt

Javni razpis za dodeljevanje ugodnih posojil občinam – C1 2018 je objavljen

Datum objave:

Rok za oddajo: od 01. 4. 2019 do 30. 9. 2019

Status: odprt

Javni razpis za operacijo naložbe v pred industrijsko predelavo lesa iz PRP 14-20 za leto 2018

Datum objave: 28. 12. 2018

Rok za oddajo: 23. 4. 2019 do 23:59h

Status: odprt

10. javni razpis za podukrep 4.1 – Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2018

Datum objave: 28. 12. 2018

Rok za oddajo: 24. 4. 2019 do 23:59h

Status: odprt

2. javni razpis za podukrep 16.4 Vzpostavitev in razvoj kratkih dobavnih verig in lokalnih trgov

Datum objave: 21. 12. 2018

Rok za oddajo: 12. 4. 2019 do 23:59h

Status: zaprt

Javni razpis za dodeljevanje ugodnih posojil občinam – C1 2018

Datum objave: 28. 12. 2018

Rok za oddajo:

Status: odprt

Javni razpis za sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini v letih 2019-2022

Datum objave: 16. 11. 2018

Rok za oddajo: 15. 5. 2019, 5. 9. 2019, 6. 1. 2020, 15. 5. 2020, 4. 9. 2020, 5. 1. 2021, 14. 5. 2021, 3. 9. 2021, 5. 1. 2022 in 16. 5. 2022.

Status: odprt

Finančne spodbude za podjetja za naložbe v učinkovito rabo in obnovljive vire energije (Javni poziv 51FS-PO18)

Datum objave: 5. 10. 2018

Rok za oddajo: do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije

Status: odprt

Javni razpis za vzpostavitev ali nadgradnjo elektronskega poslovanja v MSP v obdobju 2019-2022 »E-POSLOVANJE 2019-2022«

Datum objave: 7. 9. 2018

Rok za oddajo: 1. 10. 2019 (2. rok), 1. 10. 2020 (3. rok), 1. 10. 20121 (4. rok)

Status: odprt

Tretji javni razpis za ukrep Ribiška pristanišča, mesta iztovarjanja, prodajne dvorane in zavetja

Datum objave: 29. 6. 2018

Rok za oddajo: do porabe sredstev oz. zaprtja javnega razpisa

Status: odprt

Javni razpis za ukrep “Akvakultura, ki zagotavlja okoljske storitve”

Datum objave: 15. 6. 2018

Rok za oddajo: do porabe sredstev oz. zaprtja javnega razpisa

Status: odprt

Javni poziv 62SUB-EVOB18 Nepovratne finančne spodbude občanom za električna vozila

Datum objave: 20. 6. 2018

Rok za oddajo: 21. 9. 2018

Status: odprt

Javni poziv 63SUB-EVPO18 Nepovratne finančne spodbude pravnim osebam za električna vozila

Datum objave: 8. 6. 2018

Rok za oddajo:  do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije

Status: odprt

Javni poziv za kreditiranje okoljskih naložb lokalnih skupnosti 60LS17

Datum objave: 22. 12. 2017

Rok za oddajo: do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije

Status: odprt

Javni poziv za kreditiranje okoljskih naložb občin v gradnjo novih skoraj nič-energijskih stavb splošnega družbenega pomena 61ONS17

Datum objave: 22. 12. 2017

Rok za oddajo: do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije

Status: odprt

Javni poziv 52SUB-JS17 nepovratne finančne spodbude za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti stavb v lasti javnega sektorja

Datum objave: 22. 12. 2017

Rok za oddajo: do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije

Status: odprt

Javni poziv 60SUB-KVLS17 nepovratne finančne spodbude občinam za nakup novih komunalnih vozil na območjih občin s sprejetim odlokom o načrtu za kakovost zraka

Datum objave: 22. 12. 2017

Rok za oddajo: do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije

Status: odprt

Javni poziv 53SUB-EVPOL17 Nepovratne finančne spodbude občinam za polnilne postaje za električna vozila v zavarovanih območjih narave in območjih Natura 2000

Datum objave: 24. 11. 2017

Rok za oddajo: do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije

Status: odprt

Projektno delo z gospodarstvom in negospodarstvom v lokalnem in regionalnem okolju – po kreativni poti do znanja 2017/2020

Datum objave: 1. 12. 2017

Rok za oddajo: 22. 11. 2019 za tretje odpiranje

Status: odprt

Javni poziv 54SUB-OB17 Nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti stanovanjskih stavb

Datum objave: 13. 10. 2017

Rok za oddajo: do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije

Status: odprt

Javni poziv 56SUB-LSRS17 Nepovratne finančne spodbude za nove naložbe v gradnjo skoraj nič-energijskih stavb splošnega družbenega pomena

Datum objave: 20. 10. 2017

Rok za oddajo: do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije

Status: odprt

Javni poziv za kreditiranje okoljskih naložb 56PO16

Datum objave: 15. 4. 2016

Rok za oddajo: do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije

Status: odprt

Javni poziv 41SUB-OBPO16 Nepovratne finančne spodbude za nove skupne naložbe večje energijske učinkovitosti starejših večstanovanjskih stavb

Datum objave: 12. 8. 2016

Rok za oddajo: do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije

Status: odprt

Javni poziv 49SUB-SOOB17 Nepovratne finančne spodbude občanom za naprave za samooskrbo z električno energijo

Datum objave: 14. 4. 2017

Rok za oddajo: do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije

Status: odprt

Javni poziv 47SUB-EPPO17 Nepovratne finančne pomoči malim in srednjim podjetjem za izvedbo energetskega pregleda

Datum objave: 21. 4. 2017

Rok za oddajo: do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije

Status: odprt

Javni poziv 48SUB-SKOB17 Nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe zamenjave starih kurilnih naprav v skupnih kotlovnicah večstanovanjskih stavb

Datum objave: 9. 6. 2017

Rok za oddajo: do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije

Status: odprt

Javni poziv za kreditiranje okoljskih naložb občanov 59OB17

Datum objave: 18. 8. 2017

Rok za oddajo: do razdelitve razpisanih sredstev

Status: odprt

MEDNARODNI RAZPISI

Interreg Adrion

Datum objave: Predviden datum objave 2. razpisa je konec leta 2018

Rok za oddajo: /

Status: najava

Horizon2020

Datum objave: odprtih več razpisov

Rok za oddajo: /

Status: odprt

OPOMBE: Seznam nacionalnih in mednarodnih razpisov je informativne narave in povzema razpise po izboru Razvojnega centra Novo mesto. Seznam se osvežuje 1x tedensko. Osveženo: 16. 4. 2019

Razvojni center Novo mesto d.o.o.

Podbreznik 15
SI-8000 Novo mesto

Kontakt

Tel.: +386 7 33 72 980
E-mail: is.mn1555679049-cr@o1555679049fni1555679049

CGP katalog

CGP katalog najdete tukaj.

Logotipe najdete tukaj.

Delovni čas

Vsak delovnik od 7.00 do 15.00

Spremljajte nas na Facebook-u.

Pin It on Pinterest