AKTUALNI RAZPISI

Javni poziv delodajalcem 2018/2019

Javni poziv delodajalcem 2018/2019

Javni poziv delodajalcem 2018/2019 za prijavo potreb po kadrovskih štipendijah za šolsko/študijsko leto 2018/2019 Namen poziva Javni poziv je namenjen zbiranju ponudb delodajalcev po kadrovskih štipendijah v šolskem/študijskem letu 2018/2019, ciljem informiranja...

RGS razpis 2017

RGS razpis 2017

Objavljen je drugi razpis Regijske garancijske shema za regijo JV Slovenija za leto 2017 Predmet razpisa so garancije Regijske garancijske sheme v regiji JV Slovenija (RGS JV SLO) za bančne kredite, ki jih RC Novo mesto kot izvajalec razpisuje po Pogodbi o dolgoročni...

GSD razpis 2017

GSD razpis 2017

Objavljen je razpis garancij in posojil Garancijske sheme za Dolenjsko (GSD) 2017. Preko Razvojnega centra Novo mesto d.o.o. (RC NM) lahko mikro, mala podjetja, samostojni podjetniki, društva, zavodi, zadruge in socialna podjetja dostopajo do ugodnih posojil in...

Želite biti obveščeni o aktualnih razpisih, izobraževanjih, seminarjih in delavnicah?

NACIONALNI RAZPISI

Javni razpis za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti (JR-UTM_1/2017)

Datum objave: 29. 9. 2017

Rok za oddajo: 6. 3. 2018 in 5. 6. 2018

Status: odprt

Javni razpis za operacijo ureditev gozdne infrastrukture iz PRP 2014-2020 za leto 2017

Datum objave: 29. 9. 2017

Rok za oddajo: 10. 1. 2018

Status: zaprt

Javni poziv za kreditiranje okoljskih naložb občanov 59OB17

Datum objave: 18. 8. 2017

Rok za oddajo: do razdelitve razpisanih sredstev

Status: odprt

Javni poziv 48SUB-SKOB17 Nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe zamenjave starih kurilnih naprav v skupnih kotlovnicah večstanovanjskih stavb

Datum objave: 9. 6. 2017

Rok za oddajo: do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije

Status: odprt

Javni poziv 47SUB-EPPO17 Nepovratne finančne pomoči malim in srednjim podjetjem za izvedbo energetskega pregleda

Datum objave: 21. 4. 2017

Rok za oddajo: do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije

Status: odprt

Javni poziv 49SUB-SOOB17 Nepovratne finančne spodbude občanom za naprave za samooskrbo z električno energijo

Datum objave: 14. 4. 2017

Rok za oddajo: do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije

Status: odprt

Javni poziv 45SUB-EVOB16 Nepovratne finančne spodbude občanom za električna vozila

Datum objave: 18. 11. 2016 in 14. 4. 2017

Rok za oddajo: do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije

Status: zaprt

Javni poziv za kreditiranje okoljskih naložb občin v gradnjo novih skoraj nič-energijskih stavb splošnega družbenega pomena 58ONS16

Datum objave: 5. 1. 2016

Rok za oddajo: do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije

Status: zaprt

Javni poziv 41SUB-OBPO16 Nepovratne finančne spodbude za nove skupne naložbe večje energijske učinkovitosti starejših večstanovanjskih stavb

Datum objave: 12. 8. 2016

Rok za oddajo: do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije

Status: odprt

Javni poziv za kreditiranje okoljskih naložb 56PO16

Datum objave: 15. 4. 2016

Rok za oddajo: do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije

Status: odprt

Javni poziv za kreditiranje okoljskih naložb lokalnih skupnosti 57LS16

Datum objave: 15. 4. 2016

Rok za oddajo: do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije

Status: zaprt

Javni poziv 40SUB-LS16 Nepovratne finančne spodbude občinam za nove naložbe v gradnjo skoraj nič-energijskih stavb

Datum objave: 14. in 15. 4. 2017

Rok za oddajo: do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije

Status: zaprt

Javni poziv 37SUB-OB16 Nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti stanovanjskih stavb

Datum objave: 4. 3., 8. 4. in 9. 6. 2017

Rok za oddajo: do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije

Status: zaprt

Javni poziv 38SUB-EVPO16 Nepovratne finančne pomoči/spodbude pravnim osebam za električna vozila

Datum objave: 26. 2. 2016

Rok za oddajo: do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije

Status: zaprt

Transnacionalnost na področju socialne ekonomije

Datum objave: oktober 2017

Rok za oddajo: 2017-2018

Status: najava

Javni razpis za podukrep 6.3 Pomoč za zagon dejavnosti, namenjene razvoju majhnih kmetij

Datum objave: 13. 10. 2017

Rok za oddajo: 31. 1. 2018

Status: odprt

ForestValue – Innovating forest-based bioeconomy: Joint call for research proposals

Datum objave: 17. 10. 2017

Rok za oddajo: 23. 1. 2018 do 13h

Status: odprt

Javni poziv 56SUB-LSRS17 Nepovratne finančne spodbude za nove naložbe v gradnjo skoraj nič-energijskih stavb splošnega družbenega pomena

Datum objave: 20. 10. 2017

Rok za oddajo: do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije

Status: odprt

Javni poziv 55SUB-EVPO17 Nepovratne finančne spodbude pravnim osebam za električna vozila

Datum objave: 13. 10. 2017

Rok za oddajo: do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije

Status: odprt

Javni poziv 57SUB-EVOB17 Nepovratne finančne spodbude občanom za električna vozila

Datum objave: 13. 10. 2017

Rok za oddajo: do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije

Status: odprt

Javni poziv 54SUB-OB17 Nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti stanovanjskih stavb

Datum objave: 13. 10. 2017

Rok za oddajo: do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije

Status: odprt

Javni razpis »Sofinanciranje individualnih sejemskih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini – 2018«

Datum objave: 24. 11. 2017

Rok za oddajo: 1. rok: 5. 1. 2018 ter 2. rok: 15. 5. 2018.

Status: odprt

Javni razpis za izbor operacij »Podporno okolje za delovanje na področju kulture 2018«

Datum objave: 24. 11. 2017

Rok za oddajo: 10. 1. 2018

Status: zaprt

Javni poziv 53SUB-EVPOL17 Nepovratne finančne spodbude občinam za polnilne postaje za električna vozila v zavarovanih območjih narave in območjih Natura 2000

Datum objave: 24. 11. 2017

Rok za oddajo: do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije

Status: odprt

Javni razpis – Po kreativni poti do znanja 2017/2020

Datum objave: 1. 12. 2017

Rok za oddajo: 5. 1. 2018

Status: zaprt

2. javni razpis za podukrep 3.1 Podpora za novo sodelovanje v shemah kakovosti v letu 2017

Datum objave: 8. 12. 2017

Rok za oddajo: 26. 1. 2018 do 23:59

Status: odprt

Objava javnega razpisa za sofinanciranje projektov nevladnih organizacij za leto 2017

Datum objave: 15. 12. 2017

Rok za oddajo: 8. 1. 2018

Status: zaprt

Javni razpis NVO17 za sofinanciranje projektov nevladnih organizacij na področju varstva okolja in podnebnih sprememb

Datum objave: 15. 12. 2017

Rok za oddajo: do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije

Status: odprt

Javni razpis za izbor operacij “Prva zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja 2018”

Datum objave: 22. 12. 2017

Rok za oddajo: 23. 1. 2018 do 23:59

Status: odprt

3. javni razpis za podukrep 19.3 Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine

Datum objave: 29. 12. 2017

Rok za oddajo: 2. 4. 2018 do 23:59

Status: odprt

Javni razpis za sofinanciranje projektov s področja enakosti žensk in moških za leto 2018

Datum objave: 22. 12. 2017

Rok za oddajo: 22. 11. 2018 do 14:00

Status: odprt

Javni razpis za izbor operacij »Podpora novim kariernim perspektivam v obdobju 2018-2021«

Datum objave: 22. 12. 2017

Rok za oddajo: 31. 1. 2018

Status: odprt

Javni poziv 60SUB-KVLS17 nepovratne finančne spodbude občinam za nakup novih komunalnih vozil na območjih občin s sprejetim odlokom o načrtu za kakovost zraka

Datum objave: 22. 12. 2017

Rok za oddajo: do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije

Status: odprt

Javni poziv 52SUB-JS17 nepovratne finančne spodbude za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti stavb v lasti javnega sektorja

Datum objave: 22. 12. 2017

Rok za oddajo: do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije

Status: odprt

Javni poziv za kreditiranje okoljskih naložb občin v gradnjo novih skoraj nič-energijskih stavb splošnega družbenega pomena 61ONS17

Datum objave: 22. 12. 2017

Rok za oddajo: do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije

Status: odprt

Javni poziv za kreditiranje okoljskih naložb lokalnih skupnosti 60LS17

Datum objave: 22. 12. 2017

Rok za oddajo: do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije

Status: odprt

Javni razpis “Spodbujanje izvajanja raziskovalno-razvojnih projektov (TRL3-6)”

Datum objave: 5. 1. 2018

Rok za oddajo: 2. 3. 2018 do 12:00

Status: odprt

Javni razpis za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti – vozlišč P+R (JR-UTM_P+R/2017)

Datum objave: 22. 12. 2017

Rok za oddajo: 31. 3. 2018. V primeru, da se na tem roku ne dodeli vseh razpisanih sredstev, je dodatni rok 22. 6. 2018.

Status: odprt

MEDNARODNI RAZPISI

Interreg Slovenija – Hrvaška

Datum objave: 15. 1. 2016

Rok za oddajo: Druga polovica leta 2018 (4. rok)

Status: odprt

Interreg Central Europe

Datum objave: 21. 9. 2017

Rok za oddajo: 25. 1. 2018

Status: odprt

Interreg Alpine space

Datum objave: 1. 4. 2017

Rok za oddajo: 20. 12. 2017 (2. faza)

Status: odprt

Interreg Adrion

Datum objave: Predviden datum objave 2. razpisa je konec leta 2018

Rok za oddajo: /

Status: najava

Horizon2020

Datum objave: odprtih več razpisov

Rok za oddajo: /

Status: odprt

ERAZMUS+

Datum objave: 2018

Rok za oddajo: 2018

Status: najava

Interreg Europe

Datum objave: 1. 5. 2018

Rok za oddajo: 1. 5. 2018

Status: najava

OPOMBE: Seznam nacionalnih in mednarodnih razpisov je informativne narave in povzema razpise po izboru Razvojnega centra Novo mesto. Seznam se osvežuje 1x tedensko. Osveženo: 10. 1. 2018

Razvojni center Novo mesto d.o.o.

Ljubljanska cesta 26
SI-8000 Novo mesto

OBČINE

Kontakt

Tel.: +386 7 33 72 980
E-mail: info@rc-nm.si

Delovni čas

Vsak delovnik od 7.00 do 15.00

PRIJAVA NA NOVICE

Želiš biti obveščen o aktualnih dogodkih, seminarjih, izobraževanjih in delavnicah?

Prijavi se

You have Successfully Subscribed!

Pin It on Pinterest