AKTUALNI RAZPISI

Razpis Subvencija obrestne mere 2019

Objavljen je razpis Subvencija obrestne mere za leto 2019 Namen Namen povabila je preprečiti finančno izključenost pri financiranju in omogočiti dostop do finančnih virov mikro in malim gospodarskim družbam, samostojnim podjetnikom posameznikom po Zakonu o...

Razpis garancij in posojil Garancijske sheme za Dolenjsko 2019

Objavljen je razpis garancij in posojil Garancijske sheme za Dolenjsko (GSD) 2019 Preko Razvojnega centra Novo mesto d.o.o. (RC NM) lahko mikro, mala podjetja, samostojni podjetniki, društva, zavodi, zadruge in socialna podjetja dostopajo do ugodnih posojil in...

Želite biti obveščeni o aktualnih razpisih, izobraževanjih, seminarjih in delavnicah?

NACIONALNI RAZPISI

Javni razpis za sofinanciranje nakupov raziskovalne opreme (Paket 18)

Datum objave: 7. 6. 2019

Rok za oddajo: 18. 7. 2019, do 14. ure

Status: odprt

Natečaj za podelitev finančnih spodbud za najboljši poslovni model in njegovo predstavitev podjetnic začetnic 2019

Datum objave: 7. 6. 2019

Rok za oddajo: do vključno 22. 7. 2019, do 13.00 ure

Status: odprt

Javni razpis za dodeljevanje ugodnih posojil občinam

Datum objave: 31. 5. 2019

Rok za oddajo: 

Status: odprt

Javni razpis za operacijo ureditev gozdne infrastrukture iz PRP 2014-2020 za leto 2019

Datum objave: 31. 5. 2019

Rok za oddajo: 24. 9. 2019 do 23:59

Status: odprt

Javni razpis za izbiro raziskovalnih projektov Ciljnega raziskovalnega programa »CRP 2019« v letu 2019

Datum objave: 31. 5. 2019

Rok za oddajo: 2. 7. 2019 do 14. ure

Status: odprt

Javni razpis »Krepitev trženja blagovnih znamk na tujih trgih prek showroomov«

Datum objave: 31. 5. 2019

Rok za oddajo: 1. rok: 30. 9. 2019, 2. rok: 30. 9. 2020, 3. rok: 30. 9. 2021 in 4. rok: 30. 9. 2022.

Status: odprt

Javni razpis za sofinanciranje projekta kariernih centrov za mlade v KRVS

Datum objave: 24. 5. 2019

Rok za oddajo: 27. 5. 2019 do 12:00

Status: odprt

Javni poziv za Vavčer za statusno preoblikovanje družb

Datum objave: 17. 5. 2019

Rok za oddajo: 31. 3. 2023 do 23:59

Status: odprt

Javni natečaj za Evropske nagrade za spodbujanje podjetništva za leto 2019

Datum objave: 11. 4. 2019

Rok za oddajo: 5. 6. 2019

Status: zaprt

P7R 2018 – Mikrokrediti na problemskih območjih v Republiki Sloveniji

Datum objave: 

Rok za oddajo: 1. 10. 2019

Status: odprt

P1 plus 2019 – Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere

Datum objave: 

Rok za oddajo: 15. 10. 2019

Status: odprt

Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere

Datum objave: 15. 3. 2019

Rok za oddajo:

Status: odprt

Razpis za oddajo prijav za aktivnost Unije za »Evropsko prestolnico kulture«

Datum objave: 22. 2. 2019

Rok za oddajo: 31. 12. 2019

Status: odprt

Inovacije v akvakulturi

Datum objave: 22. 2. 2019

Rok za oddajo: 

Status: odprt

Financiranje regionalnega in družbenega razvoja

Datum objave:

Rok za oddajo: 

Status: odprt

Financiranje infrastrukturnih in energetskih projektov

Datum objave:

Rok za oddajo: 

Status: odprt

Javni razpis za dodeljevanje ugodnih posojil občinam – C1 2018 je objavljen

Datum objave:

Rok za oddajo: od 01. 4. 2019 do 30. 9. 2019

Status: odprt

Javni razpis za dodeljevanje ugodnih posojil občinam – C1 2018

Datum objave: 28. 12. 2018

Rok za oddajo:

Status: odprt

Javni razpis za sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini v letih 2019-2022

Datum objave: 16. 11. 2018

Rok za oddajo: 5. 9. 2019, 6. 1. 2020, 15. 5. 2020, 4. 9. 2020, 5. 1. 2021, 14. 5. 2021, 3. 9. 2021, 5. 1. 2022 in 16. 5. 2022.

Status: odprt

Finančne spodbude za podjetja za naložbe v učinkovito rabo in obnovljive vire energije (Javni poziv 51FS-PO18)

Datum objave: 5. 10. 2018

Rok za oddajo: do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije

Status: odprt

Javni razpis za vzpostavitev ali nadgradnjo elektronskega poslovanja v MSP v obdobju 2019-2022 »E-POSLOVANJE 2019-2022«

Datum objave: 7. 9. 2018

Rok za oddajo: 1. 10. 2019 (2. rok), 1. 10. 2020 (3. rok), 1. 10. 20121 (4. rok)

Status: odprt

Tretji javni razpis za ukrep Ribiška pristanišča, mesta iztovarjanja, prodajne dvorane in zavetja

Datum objave: 29. 6. 2018

Rok za oddajo: do porabe sredstev oz. zaprtja javnega razpisa

Status: odprt

Javni razpis za ukrep “Akvakultura, ki zagotavlja okoljske storitve”

Datum objave: 15. 6. 2018

Rok za oddajo: do porabe sredstev oz. zaprtja javnega razpisa

Status: odprt

Javni poziv 62SUB-EVOB18 Nepovratne finančne spodbude občanom za električna vozila

Datum objave: 20. 6. 2018

Rok za oddajo: 21. 9. 2018

Status: odprt

Javni poziv 63SUB-EVPO18 Nepovratne finančne spodbude pravnim osebam za električna vozila

Datum objave: 8. 6. 2018

Rok za oddajo:  do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije

Status: odprt

Javni poziv za kreditiranje okoljskih naložb lokalnih skupnosti 60LS17

Datum objave: 22. 12. 2017

Rok za oddajo: do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije

Status: odprt

Javni poziv za kreditiranje okoljskih naložb občin v gradnjo novih skoraj nič-energijskih stavb splošnega družbenega pomena 61ONS17

Datum objave: 22. 12. 2017

Rok za oddajo: do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije

Status: odprt

Javni poziv 52SUB-JS17 nepovratne finančne spodbude za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti stavb v lasti javnega sektorja

Datum objave: 22. 12. 2017

Rok za oddajo: do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije

Status: odprt

Javni poziv 60SUB-KVLS17 nepovratne finančne spodbude občinam za nakup novih komunalnih vozil na območjih občin s sprejetim odlokom o načrtu za kakovost zraka

Datum objave: 22. 12. 2017

Rok za oddajo: do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije

Status: odprt

Javni poziv 53SUB-EVPOL17 Nepovratne finančne spodbude občinam za polnilne postaje za električna vozila v zavarovanih območjih narave in območjih Natura 2000

Datum objave: 24. 11. 2017

Rok za oddajo: do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije

Status: odprt

Projektno delo z gospodarstvom in negospodarstvom v lokalnem in regionalnem okolju – po kreativni poti do znanja 2017/2020

Datum objave: 1. 12. 2017

Rok za oddajo: 22. 11. 2019 za tretje odpiranje

Status: odprt

Javni poziv 54SUB-OB17 Nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti stanovanjskih stavb

Datum objave: 13. 10. 2017

Rok za oddajo: do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije

Status: odprt

Javni poziv 56SUB-LSRS17 Nepovratne finančne spodbude za nove naložbe v gradnjo skoraj nič-energijskih stavb splošnega družbenega pomena

Datum objave: 20. 10. 2017

Rok za oddajo: do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije

Status: odprt

Javni poziv za kreditiranje okoljskih naložb 56PO16

Datum objave: 15. 4. 2016

Rok za oddajo: do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije

Status: odprt

Javni poziv 41SUB-OBPO16 Nepovratne finančne spodbude za nove skupne naložbe večje energijske učinkovitosti starejših večstanovanjskih stavb

Datum objave: 12. 8. 2016

Rok za oddajo: do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije

Status: odprt

Javni poziv 49SUB-SOOB17 Nepovratne finančne spodbude občanom za naprave za samooskrbo z električno energijo

Datum objave: 14. 4. 2017

Rok za oddajo: do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije

Status: odprt

Javni poziv 47SUB-EPPO17 Nepovratne finančne pomoči malim in srednjim podjetjem za izvedbo energetskega pregleda

Datum objave: 21. 4. 2017

Rok za oddajo: do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije

Status: odprt

Javni poziv 48SUB-SKOB17 Nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe zamenjave starih kurilnih naprav v skupnih kotlovnicah večstanovanjskih stavb

Datum objave: 9. 6. 2017

Rok za oddajo: do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije

Status: odprt

Javni poziv za kreditiranje okoljskih naložb občanov 59OB17

Datum objave: 18. 8. 2017

Rok za oddajo: do razdelitve razpisanih sredstev

Status: odprt

MEDNARODNI RAZPISI

Interreg Adrion

Datum objave: Predviden datum objave je maj 2019

Rok za oddajo: /

Status: najava

Horizon2020

Datum objave: odprtih več razpisov

Rok za oddajo: /

Status: odprt

OPOMBE: Seznam nacionalnih in mednarodnih razpisov je informativne narave in povzema razpise po izboru Razvojnega centra Novo mesto. Seznam se osvežuje 1x tedensko. Osveženo: 12. 6. 2019

Razvojni center Novo mesto d.o.o.

Podbreznik 15
SI-8000 Novo mesto

Kontakt

Tel.: +386 7 33 72 980
E-mail: is.mn1560692249-cr@o1560692249fni1560692249

CGP katalog

CGP katalog najdete tukaj.

Logotipe najdete tukaj.

Delovni čas

Vsak delovnik od 7.00 do 15.00

Spremljajte nas na Facebook-u.

Pin It on Pinterest