AKTUALNI RAZPISI

RGS razpis 2017

RGS razpis 2017

Objavljen je drugi razpis Regijske garancijske shema za regijo JV Slovenija za leto 2017 Predmet razpisa so garancije Regijske garancijske sheme v regiji JV Slovenija (RGS JV SLO) za bančne kredite, ki jih RC Novo mesto kot izvajalec razpisuje po Pogodbi o dolgoročni...

GSD razpis 2017

GSD razpis 2017

Objavljen je razpis garancij in posojil Garancijske sheme za Dolenjsko (GSD) 2017. Preko Razvojnega centra Novo mesto d.o.o. (RC NM) lahko mikro, mala podjetja, samostojni podjetniki, društva, zavodi, zadruge in socialna podjetja dostopajo do ugodnih posojil in...

Želite biti obveščeni o aktualnih razpisih, izobraževanjih, seminarjih in delavnicah?

NACIONALNI RAZPISI

Javni razpis za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti (JR-UTM_1/2017)

Datum objave: 29. 9. 2017

Rok za oddajo: 23. 11. 2017, 6. 3. 2018 in 5. 6. 2018

Status: odprt

Javni razpis za operacijo ureditev gozdne infrastrukture iz PRP 2014-2020 za leto 2017

Datum objave: 29. 9. 2017

Rok za oddajo: 10. 1. 2018

Status: odprt

Javni razpis za (so)financiranje gostovanj pri vodjah ERC projektov v letu 2018

Datum objave: 5. 6. 2017

Rok za oddajo: 12. 12. 2017

Status: odprt

Javni poziv za kreditiranje okoljskih naložb občanov 59OB17

Datum objave: 18. 8. 2017

Rok za oddajo: do razdelitve razpisanih sredstev

Status: odprt

Javni poziv 48SUB-SKOB17 Nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe zamenjave starih kurilnih naprav v skupnih kotlovnicah večstanovanjskih stavb

Datum objave: 9. 6. 2017

Rok za oddajo: do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije

Status: odprt

Javni poziv 47SUB-EPPO17 Nepovratne finančne pomoči malim in srednjim podjetjem za izvedbo energetskega pregleda

Datum objave: 21. 4. 2017

Rok za oddajo: do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije

Status: odprt

Javni poziv 49SUB-SOOB17 Nepovratne finančne spodbude občanom za naprave za samooskrbo z električno energijo

Datum objave: 14. 4. 2017

Rok za oddajo: do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije

Status: odprt

Javni poziv 45SUB-EVOB16 Nepovratne finančne spodbude občanom za električna vozila

Datum objave: 18. 11. 2016 in 14. 4. 2017

Rok za oddajo: do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije

Status: odprt

Javni poziv za kreditiranje okoljskih naložb občin v gradnjo novih skoraj nič-energijskih stavb splošnega družbenega pomena 58ONS16

Datum objave: 5. 1. 2016

Rok za oddajo: do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije

Status: odprt

Javni poziv 41SUB-OBPO16 Nepovratne finančne spodbude za nove skupne naložbe večje energijske učinkovitosti starejših večstanovanjskih stavb

Datum objave: 12. 8. 2016

Rok za oddajo: do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije

Status: odprt

Javni poziv za kreditiranje okoljskih naložb 56PO16

Datum objave: 15. 4. 2016

Rok za oddajo: do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije

Status: odprt

Javni poziv za kreditiranje okoljskih naložb lokalnih skupnosti 57LS16

Datum objave: 15. 4. 2016

Rok za oddajo: do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije

Status: odprt

Javni poziv 40SUB-LS16 Nepovratne finančne spodbude občinam za nove naložbe v gradnjo skoraj nič-energijskih stavb

Datum objave: 14. in 15. 4. 2017

Rok za oddajo: do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije

Status: odprt

Javni poziv 37SUB-OB16 Nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti stanovanjskih stavb

Datum objave: 4. 3., 8. 4. in 9. 6. 2017

Rok za oddajo: do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije

Status: odprt

Javni poziv 38SUB-EVPO16 Nepovratne finančne pomoči/spodbude pravnim osebam za električna vozila

Datum objave: 26. 2. 2016

Rok za oddajo: do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije

Status: odprt

Transnacionalnost na področju socialne ekonomije

Datum objave: oktober 2017

Rok za oddajo: 2017-2018

Status: najava

Javni razpis za podukrep 6.3 Pomoč za zagon dejavnosti, namenjene razvoju majhnih kmetij

Datum objave: 13. 10. 2017

Rok za oddajo: 31. 1. 2018

Status: odprt

ForestValue – Innovating forest-based bioeconomy: Joint call for research proposals

Datum objave: 17. 10. 2017

Rok za oddajo: 23. 1. 2018 do 13h

Status: odprt

Redni letni javni projektni razpis za sofinanciranje programskih vsebin medijev v letu 2018

Datum objave: 20. 10. 2017

Rok za oddajo: 20. 11. 2017

Status: odprt

Javni poziv 56SUB-LSRS17 Nepovratne finančne spodbude za nove naložbe v gradnjo skoraj nič-energijskih stavb splošnega družbenega pomena

Datum objave: 20. 10. 2017

Rok za oddajo: do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije

Status: odprt

Javni poziv 55SUB-EVPO17 Nepovratne finančne spodbude pravnim osebam za električna vozila

Datum objave: 13. 10. 2017

Rok za oddajo: do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije

Status: odprt

Javni poziv 57SUB-EVOB17 Nepovratne finančne spodbude občanom za električna vozila

Datum objave: 13. 10. 2017

Rok za oddajo: do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije

Status: odprt

Javni poziv 54SUB-OB17 Nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti stanovanjskih stavb

Datum objave: 13. 10. 2017

Rok za oddajo: do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije

Status: odprt

Javni razpis za spodbujanje procesnih izboljšav podjetij v letu 2017 in 2018

Datum objave: 27. 10. 2017

Rok za oddajo: 7. 12. 2017

Status: odprt

Javni razpis za spodbujanje procesnih izboljšav podjetij v letu 2017 – 2018 (Procesne izboljšave 2017-2018) »PRIZ 17-18«

Datum objave: 27. 10. 2017

Rok za oddajo: 1. rok 7. 12. 2017, 2. rok 22. 2. 2018

Status: odprt

Javni razpis za sofinanciranje projektov »Razvoj in izvajanje programov socialne aktivacije«

Datum objave: 3. 11. 2017

Rok za oddajo: 11. 12. 2017 do 15h

Status: odprt

Javni razpis za sofinanciranje socialnovarstvenih programov za leto 2018

Datum objave: 10. 11. 2017

Rok za oddajo: 5. 12. 2017 do 15h

Status: odprt

MEDNARODNI RAZPISI

Interreg Slovenija – Hrvaška

Datum objave: 15. 1. 2016

Rok za oddajo: Druga polovica leta 2018 (4. rok)

Status: odprt

Interreg Central Europe

Datum objave: 21. 9. 2017

Rok za oddajo: 25. 1. 2018

Status: odprt

Interreg Alpine space

Datum objave: 1. 4. 2017

Rok za oddajo: 20. 12. 2017 (2. faza)

Status: odprt

Interreg Adrion

Datum objave: Predviden datum objave 2. razpisa je konec leta 2018

Rok za oddajo: /

Status: najava

Horizon2020

Datum objave: odprtih več razpisov

Rok za oddajo: /

Status: odprt

ERAZMUS+

Datum objave: 2018

Rok za oddajo: 2018

Status: najava

OPOMBE: Seznam nacionalnih in mednarodnih razpisov je informativne narave in povzema razpise po izboru Razvojnega centra Novo mesto. Seznam se osvežuje 1x tedensko. Osveženo: 14. 11. 2017

Razvojni center Novo mesto d.o.o.

Ljubljanska cesta 26
SI-8000 Novo mesto

OBČINE

Kontakt

Tel.: +386 7 33 72 980
E-mail: info@rc-nm.si

Delovni čas

Vsak delovnik od 7.00 do 15.00

PRIJAVA NA NOVICE

Želiš biti obveščen o aktualnih dogodkih, seminarjih, izobraževanjih in delavnicah?

Prijavi se

You have Successfully Subscribed!

Pin It on Pinterest