AKTUALNI RAZPISI

Razpis SOM 2018

Objavljen je razpis Subvencija obrestne mere za leto 2018 Namen Namen razpisa je preprečiti finančno izključenost pri financiranju in omogočiti dostop do finančnih virov predvsem mikro in malim podjetjem, samostojnim podjetnikom, zadrugam, zavodom, socialnim...

GSD razpis 2018

Objavljen je razpis garancij in posojil Garancijske sheme za Dolenjsko (GSD) 2018 Preko Razvojnega centra Novo mesto d.o.o. (RC NM) lahko mikro, mala podjetja, samostojni podjetniki, društva, zavodi, zadruge in socialna podjetja dostopajo do ugodnih posojil in...

Najava javnega razpisa RŠS 2018/2019

Javni razpis za izbor projektov sofinanciranja kadrovskih štipendij delodajalcem za šolsko/študijsko leto 2018/2019 Razvojni center Novo mesto d.o.o. z dnem 28. 2. 2018 najavlja objavo Javnega razpisa projektov sofinanciranja kadrovskih štipendij delodajalcem v...

Javni poziv delodajalcem 2018/2019

Javni poziv delodajalcem 2018/2019 za prijavo potreb po kadrovskih štipendijah za šolsko/študijsko leto 2018/2019 Namen poziva Javni poziv je namenjen zbiranju ponudb delodajalcev po kadrovskih štipendijah v šolskem/študijskem letu 2018/2019, ciljem informiranja...

Želite biti obveščeni o aktualnih razpisih, izobraževanjih, seminarjih in delavnicah?

NACIONALNI RAZPISI

Javni poziv za kreditiranje okoljskih naložb občanov 59OB17

Datum objave: 18. 8. 2017

Rok za oddajo: do razdelitve razpisanih sredstev

Status: odprt

Javni poziv 48SUB-SKOB17 Nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe zamenjave starih kurilnih naprav v skupnih kotlovnicah večstanovanjskih stavb

Datum objave: 9. 6. 2017

Rok za oddajo: do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije

Status: odprt

Javni poziv 47SUB-EPPO17 Nepovratne finančne pomoči malim in srednjim podjetjem za izvedbo energetskega pregleda

Datum objave: 21. 4. 2017

Rok za oddajo: do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije

Status: odprt

Javni poziv 49SUB-SOOB17 Nepovratne finančne spodbude občanom za naprave za samooskrbo z električno energijo

Datum objave: 14. 4. 2017

Rok za oddajo: do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije

Status: odprt

Javni poziv 41SUB-OBPO16 Nepovratne finančne spodbude za nove skupne naložbe večje energijske učinkovitosti starejših večstanovanjskih stavb

Datum objave: 12. 8. 2016

Rok za oddajo: do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije

Status: odprt

Javni poziv za kreditiranje okoljskih naložb 56PO16

Datum objave: 15. 4. 2016

Rok za oddajo: do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije

Status: odprt

Transnacionalnost na področju socialne ekonomije

Datum objave: oktober 2017

Rok za oddajo: 2017-2018

Status: najava

Javni poziv 56SUB-LSRS17 Nepovratne finančne spodbude za nove naložbe v gradnjo skoraj nič-energijskih stavb splošnega družbenega pomena

Datum objave: 20. 10. 2017

Rok za oddajo: do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije

Status: odprt

Javni poziv 55SUB-EVPO17 Nepovratne finančne spodbude pravnim osebam za električna vozila

Datum objave: 13. 10. 2017

Rok za oddajo: do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije

Status: odprt

Javni poziv 57SUB-EVOB17 Nepovratne finančne spodbude občanom za električna vozila

Datum objave: 13. 10. 2017

Rok za oddajo: do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije

Status: odprt

Javni poziv 54SUB-OB17 Nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti stanovanjskih stavb

Datum objave: 13. 10. 2017

Rok za oddajo: do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije

Status: odprt

Javni poziv 53SUB-EVPOL17 Nepovratne finančne spodbude občinam za polnilne postaje za električna vozila v zavarovanih območjih narave in območjih Natura 2000

Datum objave: 24. 11. 2017

Rok za oddajo: do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije

Status: odprt

Javni razpis NVO17 za sofinanciranje projektov nevladnih organizacij na področju varstva okolja in podnebnih sprememb

Datum objave: 15. 12. 2017

Rok za oddajo: do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije

Status: odprt

Javni poziv 60SUB-KVLS17 nepovratne finančne spodbude občinam za nakup novih komunalnih vozil na območjih občin s sprejetim odlokom o načrtu za kakovost zraka

Datum objave: 22. 12. 2017

Rok za oddajo: do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije

Status: odprt

Javni poziv 52SUB-JS17 nepovratne finančne spodbude za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti stavb v lasti javnega sektorja

Datum objave: 22. 12. 2017

Rok za oddajo: do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije

Status: odprt

Javni poziv za kreditiranje okoljskih naložb občin v gradnjo novih skoraj nič-energijskih stavb splošnega družbenega pomena 61ONS17

Datum objave: 22. 12. 2017

Rok za oddajo: do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije

Status: odprt

Javni poziv za kreditiranje okoljskih naložb lokalnih skupnosti 60LS17

Datum objave: 22. 12. 2017

Rok za oddajo: do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije

Status: odprt

Skupni transnacionalni razpis “M-ERA.NET Call 2018”

Datum objave: 13. 3. 2018

Rok za oddajo: 12. 6. 2018 do 12:00 ure

Status: odprt

9. javni razpis za podukrep 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2018

Datum objave: 30. 3. 2018

Rok za oddajo: 18. 7. 2018

Status: odprt

Javni natečaj za Evropske nagrade za spodbujanje podjetništva za leto 2018

Datum objave: 13. 4. 2018

Rok za oddajo: 8. 6. 2018

Status: zaprt

Javni razpis za izbor in sofinanciranje programov profesionalnega usposabljanja za šolsko leto 2018/19

Datum objave: 11. 5. 2018

Rok za oddajo:  v aplikaciji Katis 7. 6. 2018, v tiskani obliki 8. 6. 2018

Status: zaprt

Javni razpis za štipendije za specializirane poklice v kulturi 2017/2018

Datum objave: 11. 5. 2018

Rok za oddajo: 11. 6. 2018

Status: zaprt

Javni razpis za dodeljevanje spodbud v okviru iniciative EUREKA 2018

Datum objave: 25. 5. 2018

Rok za oddajo: 11. 7. 2018 do 23:59

Status: odprt

Javni razpis za sofinanciranje inovativnih projektov za zaposlovanje mladih za leti 2018-2019

Datum objave: 18. 5. 2018

Rok za oddajo: 29. 6. 2018 do 12:00

Status: odprt

Javni razpis za sofinanciranje izvajanja dejavnosti slovenskih poslovnih klubov v tujini v letu 2018

Datum objave: 1. 6. 2018

Rok za oddajo: 3. 7. 2018, do 13.00 ure

Status: odprt

Javni razpis »Izvajanje programov nadaljnjega poklicnega izobraževanja in usposabljanja v letih 2018–2022«

Datum objave: 1. 6. 2018

Rok za oddajo:  28. 6. 2018, do 14.00 ure

Status: odprt

Javni razpis za financiranje promocije, animacije in učne pomoči od 2018 do 2022

Datum objave: 8. 6. 2018

Rok za oddajo:  28. 6. 2018, do 11.00 ure

Status: odprt

Javni poziv 63SUB-EVPO18 Nepovratne finančne spodbude pravnim osebam za električna vozila

Datum objave: 8. 6. 2018

Rok za oddajo:  do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije

Status: odprt

Javni poziv 62SUB-EVOB18 Nepovratne finančne spodbude občanom za električna vozila

Datum objave: 8. 6. 2018

Rok za oddajo:  do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije

Status: odprt

MEDNARODNI RAZPISI

Interreg Slovenija – Hrvaška

Datum objave: 15. 1. 2016

Rok za oddajo: Druga polovica leta 2018 (4. rok)

Status: odprt

Interreg Adrion

Datum objave: Predviden datum objave 2. razpisa je konec leta 2018

Rok za oddajo: /

Status: najava

Horizon2020

Datum objave: odprtih več razpisov

Rok za oddajo: /

Status: odprt

ERAZMUS+

Datum objave: 2018

Rok za oddajo: 2018

Status: najava

OPOMBE: Seznam nacionalnih in mednarodnih razpisov je informativne narave in povzema razpise po izboru Razvojnega centra Novo mesto. Seznam se osvežuje 1x tedensko. Osveženo: 11. 6. 2018

Razvojni center Novo mesto d.o.o.

Ljubljanska cesta 26
SI-8000 Novo mesto

Kontakt

Tel.: +386 7 33 72 980
E-mail: is.mn1529396327-cr@o1529396327fni1529396327

Delovni čas

Vsak delovnik od 7.00 do 15.00

PRIJAVA NA NOVICE

Želiš biti obveščen o aktualnih dogodkih, seminarjih, izobraževanjih in delavnicah?

Prijavi se

You have Successfully Subscribed!

Pin It on Pinterest