KDO SMO?

RC NOVO MESTO

POSLANSTVO

Razvijamo podporno okolje za rast podjetništva in nastanek delovnih mest ter omogočamo lokalnim skupnostim trajnostni razvoj za kakovostno življenje prebivalcev regije.

NAMEN

Spodbujanje podjetništva in regionalnega razvoja.

VREDNOTE

Odličnost, ustvarjalnost, sodelovanje, učinkovitost in odzivnost so temeljne vrednote, ki predstavljajo naš cilj in našo pot.

VIZIJA

Postati ključni partner razvoja in podjetništva v regijski odličnosti.

KDO SMO?

Ustanovljeni leta 1997 s strani dolenjskih občin ter območne obrtno-podjetniške in gospodarske zbornice.

Sprva smo delovali kot Regionalni podjetniški center (RPC) na območju Dolenjske, nato še na območju Bele krajine. Leta 2000 smo razširili svoje področje delovanja tudi na naloge regionalne razvojne agencije za statistično regijo JV Slovenija, ki poleg Dolenjske in Bele krajine zajema tudi Kočevško-ribniško območje.

Danes naš team sestavlja 25 sodelavcev, ki so strokovnjaki na področju regionalnega razvoja, podjetništva, turizma, podeželja in robotike.

Naša vizija je postati razvojna institucija, ki bo nudila podjetnikom vso potrebno pomoč pri razvoju njihovih podjetniških idej, občinam in ostalim institucijam v okolju pa strokovno podporo pri izvedbi razvojnih projektov s katerimi bodo kandidirali na razpisana sredstva EU strukturnih skladov in s tem prispevala k izboljšanju življenja vseh prebivalcev na tem območju.

NAŠA EKIPA

Irma Klobčar

Irma Klobčar

poslovna sekretarka

Tatjana Malnarič

Tatjana Malnarič

vodja projektov

Področje dela: Pravne zadeve

Izkušnje

M: 040 809 166

E: is.mn1579344938-cr@c1579344938iranl1579344938am.an1579344938ajtat1579344938

Vesna Maksimović

Vesna Maksimović

vodja projektov

Področje dela: Projektna pisarna, Splošne razvojne naloge

Izkušnje

M: 040 507 079

E: is.mn1579344938-cr@c1579344938ivomi1579344938skam.1579344938ansev1579344938

mag. Tatjana Koleša

mag. Tatjana Koleša

vodja projektov

Področje dela: Projektna pisarna, Splošne razvojne naloge

Izkušnje

M: 040 844 023

E: is.mn1579344938-cr@a1579344938selok1579344938.anaj1579344938tat1579344938

Tjaša Kump Murn

Tjaša Kump Murn

svetovalka

Področje dela: Splošne razvojne naloge, Pokolpje

Izkušnje

M: 031 390 449

E: is.mn1579344938-cr@n1579344938rum.p1579344938muk.a1579344938sajt1579344938

Vane Urh

Vane Urh

strokovni sodelavec

Področje dela: Splošne razvojne naloge, Interreg Srednja Evropa HealingPlaces

Izkušnje

M: 041 960 270

E: is.mn1579344938-cr@h1579344938ru.en1579344938av1579344938

Mateja Jazbec

Mateja Jazbec

vodja projektov

Področje dela: Splošne razvojne naloge

Izkušnje

M: 040 233 179

E: is.mn1579344938-cr@c1579344938ebzaj1579344938.ajet1579344938am1579344938

Jožica Povše

Jožica Povše

svetovalka

Področje dela: LAS Dolenjska in Bela krajina

Izkušnje

M: 041 317 177

E: is.mn1579344938-cr@e1579344938svop.1579344938acizo1579344938j1579344938

Tina Štefanič

Tina Štefanič

strokovna sodelavka

Področje dela: LAS Dolenjska in Bela krajina

Izkušnje

T:  07 33 72 988

M: 040 957 899

E: is.mn1579344938-cr@c1579344938inafe1579344938ts.an1579344938it1579344938

Mojca Bercko Kralj

Mojca Bercko Kralj

strokovna sodelavka

Področje dela: LAS Dolenjska in Bela krajina

Izkušnje

T:  07 33 72 988

M: 031 255 886

E: is.mn1579344938-cr@j1579344938lark.1579344938okcre1579344938b.acj1579344938om1579344938

Anja Jakše

Anja Jakše

strokovna sodelavka

Področje dela: LAS Dolenjska in Bela krajina, organizacija izobraževanj in delavnic

Izkušnje

M: 040 587 884

E: is.mn1579344938-cr@e1579344938skaj.1579344938ajna1579344938

Aleksandra Pavlič

Aleksandra Pavlič

strokovna sodelavka

Področje dela: Informacijska točka Europe Direct, Organizacija izobraževanj, delavnic in prenosa dobre prakse

Izkušnje

T: 07 33 72 982

M: 040 523 336

E: is.mn1579344938-cr@c1579344938ilvap1579344938.ardn1579344938askel1579344938a1579344938

Simon Kovačič

Simon Kovačič

strokovni sodelavec

Področje dela: Razvoj in promocija turizma Dolenjske (DMMO Dolenjska), Splošne razvojne naloge, Organizacija izobraževanj in delavnic

Izkušnje

T: 07 33 72 982

M: 040 750 079

E: is.mn1579344938-cr@c1579344938icavo1579344938k.nom1579344938is1579344938

Maja Smerdu

Maja Smerdu

vodja projektov

Področje dela: Regijska štipendijska shema, Postopki e-VEM

Izkušnje

T: 07 33 72 988

M: 040 605 581

E: is.mn1579344938-cr@u1579344938drems1579344938.ajam1579344938

Miljana Balaban

Miljana Balaban

vodja projektov

Področje dela: Garancijska shema za Dolenjsko, Regijska garancijska shema za regijo JV Slovenija, Subvencija obrestne mere

Izkušnje

T: 07 33 72 987

E: is.mn1579344938-cr@n1579344938abala1579344938b.ana1579344938jlim1579344938

Darja Smiljić

Darja Smiljić

svetovalka

Področje dela: SPOT Svetovanje (informiranje, splošno podjetniško svetovanje, registracija podjetij in podjetnikov preko spletnega portala e-VEM)

Izkušnje

M: 040 197 264

E: is.mn1579344938-cr@c1579344938ijlim1579344938s.ajr1579344938ad1579344938

Simon Jeraj

Simon Jeraj

vodja projektov

Področje dela: Podjetniški inkubator Podbreznik, Organizacija izobraževanj, delavnic in prenosa dobrih praks, Splošno podjetniško svetovanje

Izkušnje

M: 031 519 568

E: is.mn1579344938-cr@j1579344938arej.1579344938nomis1579344938

 Aleksej Metelko

Aleksej Metelko

vodja projektov

Področje dela: Podjetniški inkubator Podbreznik, Podjetniško svetovanje ter mentoriranje, Organizacija izobraževanj, delavnic in prenosa dobrih praks

Izkušnje

M: 030 304 303

E: is.mn1579344938-cr@o1579344938klete1579344938m.jes1579344938kela1579344938

Vesna Čolič

Vesna Čolič

vodja projektov

Področje dela: Podjetno nad izzive

Izkušnje

M: 041 325 722

E: is.mn1579344938-cr@c1579344938iloc.1579344938ansev1579344938

prof. dr. Janez Povh, univ. dipl. mat.

prof. dr. Janez Povh, univ. dipl. mat.

vodja Centra razvoja, raziskav in inovacij

Področje dela: Center razvoja, raziskav in inovacij

Izkušnje

E: is.mn1579344938-cr@h1579344938vop.z1579344938enaj1579344938

Marko Rudolf

Marko Rudolf

vodja projektov

Področje dela: Center razvoja, raziskav in inovacij, Organizacija izobraževanj, delavnic in prenosa dobrih praks

Izkušnje

M: 041 278 319

E: is.mn1579344938-cr@f1579344938lodur1579344938.okra1579344938m1579344938

Vinko Longar

Vinko Longar

vodja projektov

Področje dela: Center razvoja, raziskav in inovacij

Izkušnje

M: 040 980 443

E: is.mn1579344938-cr@r1579344938agnol1579344938.okni1579344938v1579344938

 Jožica Piškur

Jožica Piškur

vodja projektov

Področje dela: Center razvoja, raziskav in inovacij

Izkušnje

M: 030 644 422

E: is.mn1579344938-cr@r1579344938uksip1579344938.aciz1579344938oj1579344938

Elizabeta Smrke

Elizabeta Smrke

svetovalka za računovodstvo in finance

Kot regionalna razvojna agencija predstavljamo pomembno stičišče različnih informacij, projektnih idej, programov in pobud ter kraj, kjer se rojevajo razvojna partnerstva.

Kako vam lahko pomagamo?

S povezovanjem deležnikov v regiji uspešno pospešujemo realizacijo razvojno prebojnih projektov.

NAŠI PARTNERJI

Vas zanima kdo so naši partnerji in s katerimi partnerskimi institucijami sodelujemo?

Razvojni center Novo mesto d.o.o.

Podbreznik 15
SI-8000 Novo mesto

Kontakt

Tel.: +386 7 33 72 980
E-mail: is.mn1579344938-cr@o1579344938fni1579344938

Javne informacije in CGP

CGP katalog najdete tukaj.

Logotipe najdete tukaj.

Katalog informacij javnega značaja najdete tukaj.

Delovni čas

Vsak delovnik od 7.00 do 15.00

Spremljajte nas na Facebook-u.

Pin It on Pinterest