KDO SMO?

RC NOVO MESTO

POSLANSTVO

Razvijamo podporno okolje za rast podjetništva in nastanek delovnih mest ter omogočamo lokalnim skupnostim trajnostni razvoj za kakovostno življenje prebivalcev regije.

NAMEN

Spodbujanje podjetništva in regionalnega razvoja.

VREDNOTE

Odličnost, ustvarjalnost, sodelovanje, učinkovitost in odzivnost so temeljne vrednote, ki predstavljajo naš cilj in našo pot.

VIZIJA

Postati ključni partner razvoja in podjetništva v regijski odličnosti.

KDO SMO?

Ustanovljeni leta 1997 s strani dolenjskih občin ter območne obrtno-podjetniške in gospodarske zbornice.

Sprva smo delovali kot Regionalni podjetniški center (RPC) na območju Dolenjske, nato še na območju Bele krajine. Leta 2000 smo razširili svoje področje delovanja tudi na naloge regionalne razvojne agencije za statistično regijo JV Slovenija, ki poleg Dolenjske in Bele krajine zajema tudi Kočevško-ribniško območje.

Danes naš team sestavlja 24 sodelavcev, ki so strokovnjaki na področju regionalnega razvoja, podjetništva, turizma, podeželja in robotike.

Naša vizija je postati razvojna institucija, ki bo nudila podjetnikom vso potrebno pomoč pri razvoju njihovih podjetniških idej, občinam in ostalim institucijam v okolju pa strokovno podporo pri izvedbi razvojnih projektov s katerimi bodo kandidirali na razpisana sredstva EU strukturnih skladov in s tem prispevala k izboljšanju življenja vseh prebivalcev na tem območju.

NAŠA EKIPA

Irma Klobčar

Irma Klobčar

poslovna sekretarka

Tatjana Malnarič

Tatjana Malnarič

vodja projektov

Področje dela: Pravne zadeve

Izkušnje

M: 040 809 166

E: is.mn1585570456-cr@c1585570456iranl1585570456am.an1585570456ajtat1585570456

Vesna Maksimović

Vesna Maksimović

vodja projektov

Področje dela: Projektna pisarna, Splošne razvojne naloge

Izkušnje

M: 040 507 079

E: is.mn1585570456-cr@c1585570456ivomi1585570456skam.1585570456ansev1585570456

mag. Tatjana Koleša

mag. Tatjana Koleša

vodja projektov

Področje dela: Projektna pisarna, Splošne razvojne naloge

Izkušnje

M: 040 844 023

E: is.mn1585570456-cr@a1585570456selok1585570456.anaj1585570456tat1585570456

Mateja Jazbec

Mateja Jazbec

vodja projektov

Področje dela: Splošne razvojne naloge, Pokolpje

Izkušnje

M: 040 233 179

E: is.mn1585570456-cr@c1585570456ebzaj1585570456.ajet1585570456am1585570456

Vane Urh

Vane Urh

strokovni sodelavec

Področje dela: Splošne razvojne naloge, Interreg Srednja Evropa HealingPlaces

Izkušnje

M: 041 960 270

E: is.mn1585570456-cr@h1585570456ru.en1585570456av1585570456

Jožica Povše

Jožica Povše

svetovalka

Področje dela: LAS Dolenjska in Bela krajina

Izkušnje

M: 041 317 177

E: is.mn1585570456-cr@e1585570456svop.1585570456acizo1585570456j1585570456

Tina Štefanič

Tina Štefanič

strokovna sodelavka

Področje dela: LAS Dolenjska in Bela krajina

Izkušnje

T:  07 33 72 988

M: 040 957 899

E: is.mn1585570456-cr@c1585570456inafe1585570456ts.an1585570456it1585570456

Mojca Bercko Kralj

Mojca Bercko Kralj

strokovna sodelavka

Področje dela: LAS Dolenjska in Bela krajina

Izkušnje

T:  07 33 72 988

M: 031 255 886

E: is.mn1585570456-cr@j1585570456lark.1585570456okcre1585570456b.acj1585570456om1585570456

Simon Kovačič

Simon Kovačič

strokovni sodelavec

Področje dela: Razvoj in promocija turizma Dolenjske (DMMO Dolenjska), Splošne razvojne naloge, Organizacija izobraževanj in delavnic

Izkušnje

T: 07 33 72 982

M: 040 750 079

E: is.mn1585570456-cr@c1585570456icavo1585570456k.nom1585570456is1585570456

Maja Smerdu

Maja Smerdu

vodja projektov

Področje dela: Regijska štipendijska shema, Postopki e-VEM

Izkušnje

T: 07 33 72 988

M: 040 605 581

E: is.mn1585570456-cr@u1585570456drems1585570456.ajam1585570456

Miljana Balaban

Miljana Balaban

vodja projektov

Področje dela: Garancijska shema za Dolenjsko, Regijska garancijska shema za regijo JV Slovenija, Subvencija obrestne mere

Izkušnje

T: 07 33 72 987

E: is.mn1585570456-cr@n1585570456abala1585570456b.ana1585570456jlim1585570456

Darja Smiljić

Darja Smiljić

svetovalka

Področje dela: SPOT Svetovanje (informiranje, splošno podjetniško svetovanje, registracija podjetij in podjetnikov preko spletnega portala e-VEM)

Izkušnje

M: 040 197 264

E: is.mn1585570456-cr@c1585570456ijlim1585570456s.ajr1585570456ad1585570456

Aleksandra Pavlič

Aleksandra Pavlič

strokovna sodelavka

Področje dela: Informacijska točka Europe Direct, Organizacija izobraževanj, delavnic in prenosa dobre prakse

Izkušnje

T: 07 33 72 982

M: 040 523 336

E: is.mn1585570456-cr@c1585570456ilvap1585570456.ardn1585570456askel1585570456a1585570456

Anja Jakše

Anja Jakše

strokovna sodelavka

Področje dela: Podjetniški izzivi za mlade, organizacija izobraževanj in delavnic, splošno podjetniško svetovanje

Izkušnje

M: 040 587 884

E: is.mn1585570456-cr@e1585570456skaj.1585570456ajna1585570456

Simon Jeraj

Simon Jeraj

vodja projektov

Področje dela: Podjetniški inkubator Podbreznik, Organizacija izobraževanj, delavnic in prenosa dobrih praks, Splošno podjetniško svetovanje

Izkušnje

M: 031 519 568

E: is.mn1585570456-cr@j1585570456arej.1585570456nomis1585570456

 Aleksej Metelko

Aleksej Metelko

vodja projektov

Področje dela: Podjetniški inkubator Podbreznik, Podjetniško svetovanje ter mentoriranje, Organizacija izobraževanj, delavnic in prenosa dobrih praks

Izkušnje

M: 030 304 303

E: is.mn1585570456-cr@o1585570456klete1585570456m.jes1585570456kela1585570456

Vesna Čolič

Vesna Čolič

vodja projektov

Področje dela: Podjetno nad izzive

Izkušnje

M: 041 325 722

E: is.mn1585570456-cr@c1585570456iloc.1585570456ansev1585570456

prof. dr. Janez Povh, univ. dipl. mat.

prof. dr. Janez Povh, univ. dipl. mat.

vodja Centra razvoja, raziskav in inovacij

Področje dela: Center razvoja, raziskav in inovacij

Izkušnje

E: is.mn1585570456-cr@h1585570456vop.z1585570456enaj1585570456

Marko Rudolf

Marko Rudolf

vodja projektov

Področje dela: Center razvoja, raziskav in inovacij, Organizacija izobraževanj, delavnic in prenosa dobrih praks

Izkušnje

M: 041 278 319

E: is.mn1585570456-cr@f1585570456lodur1585570456.okra1585570456m1585570456

Vinko Longar

Vinko Longar

vodja projektov

Področje dela: Center razvoja, raziskav in inovacij

Izkušnje

M: 040 980 443

E: is.mn1585570456-cr@r1585570456agnol1585570456.okni1585570456v1585570456

 Jožica Piškur

Jožica Piškur

vodja projektov

Področje dela: Center razvoja, raziskav in inovacij

Izkušnje

M: 030 644 422

E: is.mn1585570456-cr@r1585570456uksip1585570456.aciz1585570456oj1585570456

Elizabeta Smrke

Elizabeta Smrke

svetovalka za računovodstvo in finance

Kot regionalna razvojna agencija predstavljamo pomembno stičišče različnih informacij, projektnih idej, programov in pobud ter kraj, kjer se rojevajo razvojna partnerstva.

Kako vam lahko pomagamo?

S povezovanjem deležnikov v regiji uspešno pospešujemo realizacijo razvojno prebojnih projektov.

NAŠI PARTNERJI

Vas zanima kdo so naši partnerji in s katerimi partnerskimi institucijami sodelujemo?

Razvojni center Novo mesto d.o.o.

Podbreznik 15
SI-8000 Novo mesto

Kontakt

Tel.: +386 7 33 72 980
E-mail: is.mn1585570456-cr@o1585570456fni1585570456

Javne informacije in CGP

CGP katalog najdete tukaj.

Logotipe najdete tukaj.

Katalog informacij javnega značaja najdete tukaj.

Delovni čas

Vsak delovnik od 7.00 do 15.00

Spremljajte nas na Facebook-u.

Pin It on Pinterest