BEGIN:VCALENDAR VERSION:2.0 PRODID:-//Razvojni center Novo mesto - ECPv5.3.2.1//NONSGML v1.0//EN CALSCALE:GREGORIAN METHOD:PUBLISH X-WR-CALNAME:Razvojni center Novo mesto X-ORIGINAL-URL:https://www.rc-nm.si X-WR-CALDESC:Dogodki za Razvojni center Novo mesto BEGIN:VTIMEZONE TZID:Europe/Ljubljana BEGIN:DAYLIGHT TZOFFSETFROM:+0100 TZOFFSETTO:+0200 TZNAME:CEST DTSTART:20210328T010000 END:DAYLIGHT BEGIN:STANDARD TZOFFSETFROM:+0200 TZOFFSETTO:+0100 TZNAME:CET DTSTART:20211031T010000 END:STANDARD END:VTIMEZONE BEGIN:VEVENT DTSTART;TZID=Europe/Ljubljana:20210902T120000 DTEND;TZID=Europe/Ljubljana:20210902T163000 DTSTAMP:20210923T143117 CREATED:20210823T060216Z LAST-MODIFIED:20210823T060512Z UID:69271-1630584000-1630600200@www.rc-nm.si SUMMARY:Priprava stališč na temo: “Diverzifikacija gospodarstva na podeželju” DESCRIPTION:Večdeležniško stičišče SVARUN vabi na delavnici \nPriprava stališč na temo: “Diverzifikacija gospodarstva na podeželju”\nVDS SVARUN je način sodelovanja med predstavniki raziskovalne\, vladne in nevladne sfere z namenom utrditve na dejstvih in znanju slonečih javnih politik v regijah oz. državah članicah Evropske unije. Gre za eno od 40 takšnih stičišč\, ustanovljenih v okviru projekta SHERPA\, ki razpravljajo o pomembnih temah Skupne kmetijske politike in podeželskih območij ter poskušajo v periodičnih ciklusih oblikovati stališča do različnih vprašanj\, ki bi prispevala k boljšemu razumevanju teh vprašanj in s tem tudi k oblikovanju boljših politik. \nDiverzifikacija gospodarstva na podeželju: Diverzifikacija (t.j. povečanje raznolikosti) gospodarskih dejavnosti deležnikov podeželskega gospodarstva je pomembna za gospodarsko rast\, izboljšanje dohodkovnega položaja in zaposlitvenih možnosti in pogosto pogoj za vitalno podeželje. Pomembno pa vpliva tudi na odpornost podeželja\, kar bo imelo tudi ključno vlogo pri okrevanju zaradi posledic pandemije COVID19. Diverzifikacija\, ki jo razumemo kot razpršitev dohodkovnih virov bodisi na posameznem gospodarstvu bodisi na določenem območju\, je pomemben element razvoja kmetijstva\, kot tudi nekmetijskih dejavnosti. Pri tem sta za doseganje sprememb ključna zeleni in digitalni prehod.(o samem vprašanju glej priloženi diskusijski papir) \nCilj in pristop\nVDS Svarun je v tokratnem ciklusu izbral temo »diverzifikacija gospodarstva na podeželju«. Cilj je osvetliti to tematiko z različnih zornih kotov in poiskati nove vzvode za krepitev procesa diverzifikacije. Zato bomo skušali izdelati stališče o tej temi\, ki bo združilo dognanja in znanje na tem področju z opazovanji in dojemanji ključnih deležnikov z namenom opredelitve ekonomskih razvojnih možnosti in iskanja bolj ciljnega in rezultatsko naravnanega ter učinkovitega spleta javnih politik. \nPri tem bomo poskušali odgovoriti na naslednja vprašanja: \n\nKatere strategije diverzifikacije podeželskega gospodarstva imajo največji potencial za zadovoljevanje potreb slovenskega podeželja? \nKako lahko javne intervencije podpirajo te strategije diverzifikacije\, upoštevajoč rešitve in ukrepe\, potrebne na lokalni in nacionalni ravni\, ter s tem povezane posledice za širši okvir javnih politik (SKP in druge javne politike)?\nKakšne so raziskovalne potrebe in vrzeli na področju razumevanje in usmerjanja diverzifikacije podeželskih gospodarstev?\n\n Priprava stališč poteka v več fazah: \n\nPriprava diskusijskega gradiva (junij 2021)\nDelavnici z deležniki (september 2021)\nPriprava in sprejem stališča (oktober 2021)\n\nKot navedeno\, je diskusijsko gradivo (faza A) že pripravljeno. V nadaljevanju bomo 2. in 10. septembra izvedli dve delavnici (faza B)\, ločeno za splošni in posebni del: \n\nsplošne diverzifikacijske strategije na podeželju za odporno rast in delovna mesta\ndiverzifikacija kmetijskih gospodarstvih in verig vrednosti na področju pridelave hrane\n\nV uvodnem delu delavnic bodo predstavniki raziskovalcev in deležnikov v kratkih referatih predstavili svoja dognanja in poglede na izbrano temo\, čemur bo sledila razprava in sinteza zaključkov. \nVabilo in gradivo za diskusijo na povezavi. URL:https://www.rc-nm.si/dogodek/priprava-stalisc-na-temo-diverzifikacija-gospodarstva-na-podezelju/ CATEGORIES:Podeželje,Podjetništvo ATTACH;FMTTYPE=image/jpeg:https://www.rc-nm.si/wp-content/uploads/2021/08/rc-nm-foto-47.jpg END:VEVENT BEGIN:VEVENT DTSTART;TZID=Europe/Ljubljana:20210907T080000 DTEND;TZID=Europe/Ljubljana:20210907T080000 DTSTAMP:20210923T143117 CREATED:20210831T111502Z LAST-MODIFIED:20210831T114655Z UID:69348-1631001600-1631001600@www.rc-nm.si SUMMARY:E-usposabljanje Treningi prodaje DESCRIPTION:Imate storitev ali produkt\, za katerega veste\, da je odličen\, a ga kar nekako ne znate dobro tržiti? Želite ostati skromni in pričakujete\, da bodo stranke kar prišle\, a se to ne zgodi? Želite prodati več\, saj težko živite od svojega produkta ali storitve pa ne veste\, kako se zadeve lotiti? Ne marate prodaje\, ker ste mnenja\, da je to vsiljevanje in ne želite izpasti kot “prodajnik”? Se težko spravite k prodaji\, čeprav veste\, da brez tega ne boste mogli imeti uspešnega posla?                                                                                     \nProdaja je najpomembnejša veščina\, ki bi jo moral obvladati vsak podjetnik\, ki želi od svojega posla živeti. Če ste na enega ali več zgornjih vprašanj odgovorili z »da«\, vas SPOT Svetovanje Jugovzhodna Slovenija vabi na brezplačno e-usposabljanje \n TRENINGI PRODAJE \nNaučili se boste\, kako svoje storitve ali produkte prodati na naraven\, prijazen in nevsiljiv način in se enkrat za vselej znebili odpora do prodaje. Skupaj bomo odkrili: \n\nKako v prodajni lijak pridobiti nabor strank (kje iskati stranke in iz katerih kanalov lahko pridobite čim več strank) in vzpostaviti stik.\nKako učinkovito izpeljati hladni klic.\nKako potencialne stranke navdušiti za svoj produkt ali storitev (brez pretiravanja\, olepševanja in laži).\nKako stranke prositi za priporočilo in poskrbeti\, da ga boste zares tudi dobili.\nKako se pripraviti na prodajni sestanek in ga izpeljati samozavestno in prepričljivo. Kako ga voditi\, na kaj morate biti pozorni\, katerih napak ne smete narediti.\nKako prodajo zaključiti in povečati možnosti\, da stranka reče DA. In to z največjim veseljem.\nKako razrešiti ugovore in kako reagirati na ugovore glede cene.\nKako se učinkovito pogajati in se na pogajanja pripraviti tako\, da vas nihče ne bo mogel presenetiti.\n\nUsposabljanje je interaktivnega tipa\, v njem udeleženci aktivno sodelujete\, in z veliko primeri. \n  \nZA KOGA:      Usposabljanje je namenjeno mikro in malim podjetjem in podjetnikom ter potencialnim podjetnikom\, prednostno iz regije JV Slovenija. \nKDAJ:             tri zaporedne torke\, 7. 9. \, 14. 9. in 21. 9. 2021\, s pričetkom ob 8. uri. \nPosamezna delavnica traja 4 šolske ure.   \nKJE:                 od doma – ON-LINE prek programa ZOOM (potrebujete: pametni telefon ali tablico ali računalnik ter internetno povezavo). \nIZVAJALKA:    Usposabljanje bo izvajala Nina Dušić Hren\, psihologinja\, podjetnica (Dober stik\, Nina Dušić Hren s.p.) in trenerka mehkih veščin. Poučuje javno nastopanje in prodajo. Organizira lastne dogodke Večere dobrega stika. \n                        \nPodobno usposabljanje smo izvedli že v preteklosti. Predavateljica je bila zelo pohvaljena. Odzivi nekaterih udeležencev: \n »Simpatična in energična predavateljica\, ki poveže in vključi vse sodelujoče … uporabne teme in zanimiv potek delavnice.« \n»Super izvedba\, izvrstna predavateljica!« \n»Super\, res hvala predavateljici za izjemno delavnico.« \n  \nPRIJAVA: \nPrijave so OMEJENE na 12 udeležencev\, sprejemamo jih do ponedeljka\, 6. 9. 2021 oz. zasedbe prostih mest na POVEZAVI. Obvezna je udeležba na vseh treh terminih usposabljanja. \nVsa navodila in napotke boste prejeli pred usposabljanjem na vaš elektronski naslov\, ki ga boste navedli na prijavi. \nDODATNE INFORMACIJE: Darja Smiljić\, 040 197 264 ali darja.smiljic@rc-nm.si \nUsposabljanje je za vse udeležence brezplačno. \n \n  URL:https://www.rc-nm.si/dogodek/e-usposabljanje-treningi-prodaje/ CATEGORIES:Dogodki,Izobraževanja,Podjetništvo ATTACH;FMTTYPE=image/png:https://www.rc-nm.si/wp-content/uploads/2021/08/Kopija-izdelka-rc-nm-foto-6.png END:VEVENT BEGIN:VEVENT DTSTART;TZID=Europe/Ljubljana:20210909T093000 DTEND;TZID=Europe/Ljubljana:20210909T093000 DTSTAMP:20210923T143117 CREATED:20210831T124846Z LAST-MODIFIED:20210831T124846Z UID:69355-1631179800-1631179800@www.rc-nm.si SUMMARY:Izmenjava dobrih praks 2021 - ogled uspešnih podjetij v Semiču DESCRIPTION:SPOT svetovanje Jugovzhodna Slovenija vabi na brezplačni dogodek Izmenjava dobrih praks 2021 – ogled uspešnih podjetij v Semiču\, ki bo v četrtek\, 9. septembra 2021 s pričetkom ob  9.30 v Semiču. \n\nNamen dogodka je ogled dobre prakse\, predstavitev produktov podjetnikov\, obrtnikov drugim podjetjem in izmenjava izkušenj z namenom povezovanja podjetnikov in potencialnih podjetnikov. \nProgram:  \n9.30 – 9.45 Prihod in registracija udeležencev na dvorišču podjetja Kambič d.o.o. (Metliška cesta 16\, 8333 Semič)\n9.45 – 11.15 Predstavitev družinskega podjetja Kambič d.o.o.\, dejavnosti\, ogled poslovnih prostorov\n11.15 – 11.30 Sprehod do Kleti semiške penine Simonič in sprejem\n11.30 – 13.00 Predstavitev družinske dejavnosti\, ogled kleti\, manjša pogostitev z degustacijo penin\n13.00 – 13.15 sprehod do hotela Smuk\n13.15 – 15.00 Mreženje in izmenjava izkušenj udeležencev ob kosilu v hotelu Smuk\, KOVINARSTVO IVANETIČ d.o.o.\, PE HOTEL SMUK \nDogodek je namenjen mikro\, malim in srednjim podjetjem in podjetnikom ter potencialnim podjetnikom iz regije JV Slovenija.   \nNa dogodku bo nošenje mask OBVEZNO!  \nNa dogodku bomo preverjali Pogoj PCT. \nPrijava je možna do 8. 9. 2021 do 12. ure. \n\nŠtevilo mest je omejeno. \nVeč o dogodku in prijavi najdete na povezavi: https://spotjvslo.si/dogodek/brezplacni-dogodek-izmenjava-dobrih-praks. URL:https://www.rc-nm.si/dogodek/izmenjava-dobrih-praks-2021-ogled-uspesnih-podjetij-v-semicu/ CATEGORIES:Dogodki,Izobraževanja,Podjetništvo ATTACH;FMTTYPE=image/png:https://www.rc-nm.si/wp-content/uploads/2021/08/Kopija-izdelka-rc-nm-foto-7.png END:VEVENT BEGIN:VEVENT DTSTART;TZID=Europe/Ljubljana:20210930T090000 DTEND;TZID=Europe/Ljubljana:20210930T150000 DTSTAMP:20210923T143117 CREATED:20210923T102424Z LAST-MODIFIED:20210923T102424Z UID:69572-1632992400-1633014000@www.rc-nm.si SUMMARY:Podjetniška konferenca: PODJETNIŠTVO ZA SVETLEJŠO PRIHODNOST DESCRIPTION:S konferenco povezujemo več področij\, od raziskovalnih disciplin\, navdihujočih življenjskih zgodb\, do nevladnih organizacij\, ki se zavedajo\, da so podnebni in družbeni izzivi tisti\, ki lahko zamajejo stabilnost in blaginjo naše družbe. \nLOKACIJA:\nGostišče Loka\, Župančičevo sprehajališče 2\, Novo mesto \nPROGRAM:\n9.00 – 9.45 – LEPI NOVI SVET: TEHNOLOGIJA\, DRUŽBA in TI (Zavod Državljan D) \n10.00 – 10.45 – Okrogla miza: INFORMACIJSKA DRUŽBA: PROBLEMI IN IZHODI IZ KRIZE (Zavod Državljan D) \n11.00 – 11.45 – EKOLOGI BREZ MEJA (Urša Zgojznik) \n11.45 – 12.30 – Kosilo \n12.30 – 13.15 – POVEZAVA MED ŠPORTOM IN PODJETNIŠTVOM (Mitja Krevs) \n13.30 – 14.15 – ZELENO JAVNO NAROČANJE KOT POSLOVNA PRILOŽNOST (Sektor za podnebne spremembe in biotehnologijo) \n14.15 – 14.45 – Mreženje udeležencev \nPodjetniška konferenca je brezplačna\, kosilo je vključeno.\nPredavanja bodo potekla v skladu s priporočili NIJZ. Obvezen je pogoj PCT. \nPrijave sprejemamo na prijavnem obrazcu URL:https://www.rc-nm.si/dogodek/podjetniska-konferenca-podjetnistvo-za-svetlejso-prihodnost-2/ CATEGORIES:Dogodki,Podjetništvo ATTACH;FMTTYPE=image/jpeg:https://www.rc-nm.si/wp-content/uploads/2021/09/2021_KONF-Podjetnistvo_FB-COVER-Event-01-A.jpg END:VEVENT END:VCALENDAR