FINANČNE SPODBUDE ZA PODJETJA

Omogočamo vam ugodne obrestne mere, bančne garancije in manjše stroške najema posojil.

Garancijska shema za Dolenjsko

Garancijska shema za Dolenjsko (GDS) predstavlja instrument finančne vzpodbude za malo gospodarstvo. Deluje na osnovi enostavnega mehanizma – s svojim premoženjem nudi garancijo in posojilo pod ugodnejšimi bančnimi pogoji.

Subvencija obrestne mere

Projekt Subvencija obrestne mere (SOM) je namenjen reševanju problema povečevanja stroškov financiranja, s katerimi se srečujejo manjša podjetja in drugi upravičenci v upravičenem območju (t.j. območja, ki v projektu sodelujejo).

Regijska garancijska shema

V sodelovanju s Slovenskim regionalnim razvojnim skladom smo objavili Javni razpis posojil in garancij za mikro, mala in srednja podjetja v okviru Regijska garancijske sheme za regijo JV Slovenija. V RGS shemi sodeluje pet (5) bank.

GSD, RGS IN SOM RAZPISI IN DOKUMENTACIJA

Vas zanimajo javni razpisi in razpisna dokumentacija ter pravni akti s področja finančnih spodbud za podjetja?
S svojimi storitvami vam olajšamo vstop v podjetništvo in omogočamo učinkovitejše poslovanje.

Razvojni center Novo mesto d.o.o.

Podbreznik 15
SI-8000 Novo mesto

Javne informacije in CGP

CGP katalog najdete tukaj.

Logotipe najdete tukaj.

Katalog informacij javnega značaja najdete tukaj.

Obvestilo o videonadzoru najdete tukaj.

Akcijski načrt za enakost spolov 2022-2025 najdete tukaj.

Delovni čas

Vsak delovnik od 7.00 do 15.00

Spremljajte nas na Facebook-u.

Pin It on Pinterest