SPOT SVETOVANJE JV SLOVENIJA - svetovanje in mentoriranje

Brezplačne celovite podporne storitve za potencialne podjetnike in podjetja v okviru Slovenskih poslovnih točk, ki jih izvajamo v okviru projekta Podporno okolje 2023-2025.

  

NAŠE AKTIVNOSTI IN STORITVE ZA POTENCIALNE PODJETNIKE IN MIKRO, MALA IN SREDNJA PODJETJA v skladu z ZPOP-1

SPOT SVETOVANJE

INFORMIRAMO

o aktivnostih, razpisih in dogodkih na področju spodbujanja podjetništva preko e-biltena Moj spletni priročnik objavljamo prispevke na temo podjetništva.

SVETUJEMO

glede razvoja podjetniške ideje, ustanavljanja in zagona ter rasti in razvoja podjetij. Svetovanje lahko poteka telefonsko, preko e-pošte ali na SPOT točki in se lahko zaključi tudi z  E-POSTOPKI za s.p. ali d.o.o.

ORGANIZIRAMO

informativne, izobraževalne, animacijske in mreženjske PODJETNIŠKE DOGODKE

Svetovanja potekajo na sedežu točke SPOT Svetovanje v Podjetniškem inkubatorju Podbreznik, Podbreznik 15, Novo mesto ter na sedežih konzorcijskih partnerjev OOZ  Novo mesto, RIC Bela krajina in RC Kočevje Ribnica.

PODJETNIŠKA MENTORIRANJA

MENTORIRAMO

 • izvajamo presoje poslovnih idej, vodimo posameznika, podjetniško ekipo oz. podjetje skozi poslovne in druge potrebne procese
 • vključujemo jih v ustrezne vsebine usposabljanja ter v ekspertna svetovanja
 • usmerjamo jih in jim pomagamo pri prototipiranju
 • izvajamo identifikacijo visoko inovativnih idej  in podjetij s potencialom globalne rasti ter jih napotujemo na ustrezne institucije in programe

ORGANIZIRAMO PODJETNIŠKE DOGODKE

s tematikami o konkretnih izzivih podjetja ali podjetniške in socialno podjetniške ideje , na temo priprave poslovnih modelov in lansiranja produktov na trg, izmenjave dobrih praks ter poslovnih mreženj.

Mentoriranja potekajo v poslovnih prostorih Podjetniškega inkubatorja Podbreznik, Podjetniškega inkubatorja Bela krajina in Podjetniškega inkubatorja Kočevje.

KONZORCIJSKI PARTNERJI SPOT JV SLOVENIJA

Razvojni center Novo mesto d.o.o. – vodilni partner
Darja Smiljić, SPOT svetovalka
M: 040 197 264, E:

Marko Vukobrat, podjetniški mentor
M: 040 602 480, E:

OOZ Novo mesto
Breda Koncilja, SPOT svetovalka
M: 051 422 580, E:

RC Kočevje Ribnica d.o.o.
Danijela Vukojević, SPOT svetovalka
M: 041 759 762, E:

RIC Bela krajina
Vesna Fabina, SPOT svetovalka
M: 040 122 872, E:

Ana Granda Jakše, podjetniška mentorica
M: 041 750 265,

Podjetniški inkubator Kočevje
Sara Krivdić Oražem, podjetniška mentorica
M: 040 292 832,  

POKLIČITE NAS

030 700 170

SPOT svetovalci in podjetniški mentorji izvajamo tudi aktivnosti SOOBLIKOVANJA PODPORNEGA OKOLJA ZA POSLOVNE SUBJEKTE preko srečanja podpornega okolja v regiji, usposabljanja in informiranja svetovalcev ter drugih aktivnosti.

 

Od 1. 1. 2023 dalje točka SPOT Svetovanje Jugovzhodna Slovenija združuje delo SPOT svetovalcev in podjetniških mentorjev, ki na območju regije JV Slovenija zagotavljamo brezplačne podporne storitve za podjetja in podjetnike.

 

 

JR PODPORNO OKOLJE 2023-2025

Aktivnosti in storitve točke SPOT Svetovanje Jugovzhodna Slovenija se izvajajo v okviru Javnega razpisa Podporno okolje 2023-2025, ki ga delno financira Evropska unija in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). 

NAMEN

zagotavljanje podpornega okolja, ki bo na celotnem ozemlju RS zagotavljal brezplačne in na regijskem oz. nacionalnem nivoju dostopne podporne storitve za potencialne podjetnike in mikro, mala in srednja podjetja.

Storitve podpornega okolja bodo prispevale:

 • h krepitvi podjetniškega potenciala,
 • k pospeševanju ustanavljanja novih podjetij,
 • k povečevanju števila novoustanovljenih podjetij, predvsem tistih, ki dosegajo višjo dodano vrednost v primerjavi s slovenskim povprečjem,
 • k povečevanju stopnje preživetja novoustanovljenih podjetij,
 • k premagovanju ovir na podjetniški poti.

CILJI

 • povečanje informiranosti in znanja za reševanje izzivov na podjetniški poti v vseh fazah podjetniškega ciklusa,
 • povečanje zgodnje podjetniške aktivnosti in
 • prispevati k večjemu nastajanju in izboljšanju rasti in razvoja podjetij.

FINANCIRANJE

Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru » Programa evropske kohezijske politike v obdobju 2021-2027«; Cilj politike 1: »Konkurenčnejša in pametnejša Evropa s spodbujanjem inovativne in pametne gospodarske preobrazbe ter regionalne povezljivosti na področju IKT; prednostne naloge 1: »Inovacijska družba znanja«; Specifični cilj: RSO1.3. Krepitev trajnostne rasti in konkurenčnosti MSP ter ustvarjanje delovnih mest v MSP, med drugim s produktivnimi naložbami (ESRR).

Neposredni rezultati izvajanja aktivnosti in storitev na območju regije Jugovzhodna Slovenija v obdobju 1. 11. 2023 – 31. 12. 2025 bodo:

  • 12 strokovnih člankov
  • 14 dogodkov informiranja in promocije
  • 1.005 osnovnih SPOT svetovanj podjetnikom in potencialnim podjetnikom
  • 20 usposabljanj
  • 34 podjetniških mentoriranj
  • 10 usmerjanj in pomoči pri prototipiranju
  • 42 celostnih obravnav mikro, malih in srednje velikih podjetij

Naložbo sofinancirata RS in EU iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

SPOZNAJTE SPOT SVETOVANJE JV SLOVENIJA

LOKACIJE SPOT SVETOVANJE JV SLOVENIJA

SPOT mentoriranje:

RIC Bela krajina, Belokranjska cesta 36, Črnomelj
Podjetniški inkubator Podbreznik, Podbreznik 15, Novo mesto
Podjetniški inkubator Kočevje, Novomeška cesta 16, Kočevje

 

SPOT svetovanje

Podjetniški inkubator Podbreznik, Podbreznik 15, Novo mesto

Uradne ureanje

Ponedeljek od 10.00 do 14.00
Torek od 10.00 do 14.00
Sreda od 10.00 do 17.00
Četrtek ni uradnih ur
Petek od 10.00 do 14.00

Zaželena je predhodna najava.

Kontakt:

030 700 170

Spremljajte nas tudi na FB:

www.facebook.com/SPOTJVSlovenija/

Ostale lokacije:

OOZ Novo mesto, Foersterjeva 10, Novo mesto

RC Kočevje Ribnica d.o.o., Trata XIV 6a, Kočevje

RIC Bela krajina, Belokranjska cesta 36, Črnomelj

SPOT SVETOVANJE JV SLOVENIJA NAJDETE NA NASLOVU

Podjetniši inkubator Podbreznik

Podbreznik 15

SI-8000 Novo mesto

Podjetniški inkubator Podbreznik, Podbreznik 15, 8000 Novo mesto

Za več informacij obiščite spletno stran SPOT Svetovanje JV Slovenije.

Celovite podjetniške storitve na enem mestu.

Potrebujete kakovosten coworking prostor?

Ugoden najem sejne sobe za organizacijo dogodkov

Poslovni naslov za registracijo podjetja

Ugodni bančni krediti in garancije za podjetja

Morda vas zanima tudi:

PRIJAVA NA NOVICE

Želiš biti obveščen o aktualnih dogodkih, seminarjih, izobraževanjih in delavnicah?

Razvojni center Novo mesto d.o.o.

Podbreznik 15
SI-8000 Novo mesto

 

Javne informacije in CGP

CGP katalog najdete tukaj.

Logotipe najdete tukaj.

Katalog informacij javnega značaja najdete tukaj.

 

Delovni čas

Vsak delovnik od 7.00 do 15.00

Spremljajte nas na Facebook-u.

Pin It on Pinterest