ZA MLADE

PREKO NAŠIH PROGRAMOV MLADIM NUDIMO:

Štipendije

Informacije o EU

Podjetniška izobraževanja

Mladim želimo ponuditi kakovostne brezplačne storitve in programe.

RŠS DOLENJSKA

OSNOVNI CILJ

Šolanje za potrebe gospodarstva in omejevanje bega možganov.

PREDNOST VKLJUČITVE

ZA PODJETJA

Sodelovanje v shemi je ugodno, saj morajo zagotoviti le 50 % sredstev za štipendije. Preostalih 50 % sredstev zagotovi Razvojni center Novo mesto d. o. o. iz Evropskega socialnega sklada.

ZA DIJAKE IN ŠTUDENTE

Dijakom in študentom nudijo kadrovske štipendije finančno pomoč tekom izobraževanja ter jim po končanem šolanju pri delodajalcu zagotavlja zaposlitev ustrezno njihovi izobrazbi.

REGIJSKA ŠTIPENDIJSKA SHEMA ZA DOLENJSKO

RŠS Dolenjska je model sofinanciranja kadrovskih štipendij v regiji, ki se pojavlja pod skupnim imenom enotna Regijska štipendijska shema za Dolenjsko. RŠS Dolenjska je instrument regije, ki temelji na partnerstvu med delodajalci, nosilcem regijske štipendijske sheme oz. štipenditorjem (Razvojni center Novo mesto d. o. o.) in državo (Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve ter Javnim skladom za razvoj kadrov in štipendij).

ŽELIMO PONUDITI VEČ.

KADROVSKE ŠTIPENDIJE BREZ SOFINANCIRANJA – namenjeno tistim, ki se ne želijo vezati na odnos z državo in želijo sami postavljati pogoje.

SPODBUJAMO USTVARJALNOST MED MLADIMI – namenjeno mladim ustvarjalcem v regiji.

Kadrovske štipendije zagotovijo takojšno zaposlitev po končanem šolanju oz. študiju.

Razpisi in informacije o kadrovskih štipendijah.

V zadnjih osmih letih smo podelili 333 štipendij.

Dodatne informacije s področja štipendij:

Maja Smerdu: 07 33 72 988
is.mn1550415799-cr@u1550415799drems1550415799.ajam1550415799

Imate vprašanja vezana na štipendije?

INFO TOČKA ED

DOGODKI

SODELOVANJE NA LOKALNIH DOGODKIH

kot je Evropski teden mobilnosti, Bazar nevladnih organizacij, EU projekt, moj projekt ipd.

ORGANIZACIJA DOGODKOV

kot je Filemski teden Evrope, Dan jezikov, Vikend programiranja, Startup vikend, Poletne glasbene urice, Erasmus za mlade podjetnike, Vse o ustvarjalni Evropi ipd.

PREDAVANJA IN SODELOVANJA NA DOGODKIH IN FESTIVALIH

tipa Festival ZaTe, Dnevi svetovalnih središč ipd.

PREDAVANJA

na osnovnih in srednjih šolah ter fakultetah.

INFO TOČKA EUROPE DIRECT NOVO MESTO

V okviru Europe Direct (ED) točke nudimo vse informacije o EU na enem mestu. Vsako leto na dogodkih z evropsko noto informiramo več kot 1.000 posameznikov v naši regiji, katerim približamo EU in aktualnosti na razumljiv in zanimiv način.

Informacijska točka Europe Direct Novo mesto – točka za številne in raznovrstne dogodke, na katerih odpiramo zanimive evropske teme in prisluhnemo predlogom državljanov.

AKTIVNOSTI ED V LETU 2017

548

dijakov, srednješolcev, brezposelnih in ostalih občanov na različnih predavanjih, delavnicah in dogodkih.

PREKO 220

obiskovalcev na Filmskem tednu Evrope.

PREKO 2.000

obiskovalcev na dogodkih Jurjevanje, Evropski teden mobilnosti, Noč raziskovalcev in EU projekt, moj projekt.

PREKO 250

odgovorov na vaša vprašanja preko telefona, e-pošte ali spletne strani.

AKTIVNOSTI ED TOČKE V LETU 2017

Vikend programiranja je navdušil Lego navdušence in starejše programerje, v Črnomlju so ob Dnevu jezikov prepevali v francoskem jeziku, ob Evropskem dnevu mobilnosti so na Glavnem trgu v Novem mestu likovno ustvarjali, soorganizirali smo Startup vikend, ponudili pa smo tudi predavanja o evropskih programih za zaposlovanje, mlade in starejše.

Tudi v letu 2018 se obetajo številni dogodki (Startup vikend, Vikend programiranja, Dan jezikov, Filmski teden Evrope ipd.), točka pa bo intenzivno pričela komunicirati tudi na področju Naložbenega načrta.

Spremljajte spletno stran Europe Direct Slovenija, kjer je na voljo več informacij o EU.

IZOBRAŽEVANJA

CILJNA SKUPINA

Izobraževanja za mlade so namenjena dijakom, študentom, potencialnim podjetnikom, podjetnikom začetnikom, startup podjetjem in ostalim skupinam mladih v regiji JV Slovenija.

NAMEN

Primarni namen izobraževanj za mlade je dvigniti podjetniško ozaveščenost in spodbuditi podjetniško miselnost, odpiranje novih delovnih mest in umik mladih s trga brezposelnih oseb.

IZOBRAŽEVANJA ZA MLADE

Razvojni center Novo mesto sam in v sodelovanju z drugimi institucijami organizira in izvaja različne dogodke in programe izobraževanj za mlade,saj le-ti postajajo vse bolj pomemben generator inovacij, razvoja in novih zaposlitev.

Z organiziranjem in izvajanjem različnih izobraževanj, dogodkov in programov spodbujamo mlade k podjetniškemu mišljenju in jim hkrati omogočamo pridobitev potrebnih kompetenc, s čimer jim olajšamo vstop na trg dela.

Z aktivnostmi v okviru izobraževanj vsako leto sodelujemo z več kot 150 podjetniki in podjetnicami. Letno izvedemo 15 dogodkov in preko 200 pedagoških ur.

Izobraževanja mladih na področju podjetništva spodbujajo razvoj podjetniškega mišljenja.

Imate vprašanja s področja izobraževanj?

Morda vas zanima tudi:

Najboljše podjetniške ideje regionalnega tekmovanja POPRI so …

Najboljše podjetniške ideje regionalnega tekmovanja POPRI so … Novo mesto, 13. 2. 2019 – Regionalno tekmovanje podjetniških idej Jugovzhodne Slovenije POPRI je v Podjetniški inkubator Podbreznik privabilo preko 100 obiskovalcev. Dogodek je organiziral Razvojni center...

Širimo coworking in delo z novimi mladimi podjetniki

Širimo coworking in delo z novimi mladimi podjetniki Naš coworking je s svojimi 100m2 postal premajhen, oziroma že kar nekaj časa imamo zapolnjena vsa mesta. Zato smo se odločili da coworking dejavnosti namenimo novo pisarno in s tem omogočimo razvoj novi generaciji...

PRIJAVA NA NOVICE

Želiš biti obveščen o aktualnih dogodkih, seminarjih, izobraževanjih in delavnicah?

Razvojni center Novo mesto d.o.o.

Podbreznik 15
SI-8000 Novo mesto

Kontakt

Tel.: +386 7 33 72 980
E-mail: is.mn1550415799-cr@o1550415799fni1550415799

Delovni čas

Vsak delovnik od 7.00 do 15.00

Spremljajte nas na Facebook-u.

Pin It on Pinterest