SPOT SVETOVANJE JV SLOVENIJA

Brezplačne celovite podporne storitve za potencialne podjetnike in podjetja v okviru Slovenskih poslovnih točk za obdobje od 2018 do 2022.

  

AKTIVNOSTI ZA POTENCIALNE PODJETNIKE IN MIKRO, MALA TER SREDNJA PODJETJA

INFORMIRANJE

o regionalnih podjetniških aktivnostih in o aktivnostih na področju spodbujanja podjetniških aktivnosti preko e-biltena Moj spletni priročnik in objava prispevkov na temo podjetništva v lokalnih in regionalnih medijih.

OSNOVNO SVETOVANJE

glede razvoja poslovne ideje, ustanavljanja in zagona ter rasti in razvoja podjetij. Poteka lahko telefonsko, preko e-pošte, na SPOT točki ali mobilno in se lahko zaključi tudi z E-POSTOPKI za s.p. ali d.o.o.

ANIMIRANJE IN POVEZOVANJE REGIONALNEGA OKOLJA

preko mreženja subjektov podpornega okolja (šole, zbornice, združenja, društva,…), izvajanja osebnih obiskov pri podjetnikih in spodbujanja podjetništva v regiji v sodelovanju z občinami in sorodnimi institucijami v sosednjih državah.

PODJETNIŠKA USPOSABLJANJA IN DELAVNICE

o različnih podjetniških temah, ki bodo organizirana v sodelovanju s priznanimi strokovnjaki.

IZMENJAVA DOBRIH PRAKS IN ODPIRANJE POSLOVNIH PRILOŽNOSTI

znotraj Slovenije kot tudi čezmejno.

SOOBLIKOVANJE PODPORNEGA OKOLJA ZA POSLOVNE SUBJEKTE

preko srečanja podpornega okolja v regiji, predstavitve produktov regijskih podjetij na enem mestu v regiji (showroom regije), usposabljanja in informiranja svetovalcev ter drugih aktivnosti.

O SPOT SVETOVANJE JV SLOVENIJA

Konzorcijski partnerji Razvojni center Novo mesto d.o.o., RC Kočevje Ribnica d.o.o., RIC Bela krajina in Območna obrtno-podjetniška zbornica Novo mesto smo uspeli na razpisu agencije SPIRIT za izvajanje celovitih podpornih storitev za potencialne podjetnike ter mikro, mala in srednja podjetja v okviru slovenskih poslovnih točk za obdobje od 2018 do 2022.

V okviru SPOT Svetovanje Jugovzhodna Slovenija, ki je nadomestila nekdanjo vstopno točko VEM in je ena od 12 regijskih točk v Sloveniji, bomo v naslednjih petih letih v naši regiji poleg pomoči pri registracijskih in drugih e-postopkih preko portala SPOT (doslej portal e-VEM) nudili tudi strokovno pomoč svetovalcev v obliki informiranja, svetovanja, organizacijo delavnic in usposabljanj za potencialna podjetja in podjetnike, izmenjave dobrih praks in odpiranje poslovnih priložnosti. Svetovanja ne bodo potekala le na sedežu SPOTa na Razvojnem centru v Novem mestu, pač pa tudi na terenu v zainteresiranih podjetjih (mobilna svetovanja) in na sedežih ostalih treh konzorcijskih partnerjev. Štirje svetovalci SPOTa bomo skrbeli tudi za animiranje lokalnega in regionalnega okolja, splošno promocijo podjetništva v regiji, za povezovanje vseh regionalnih akterjev za podpro poslovnim subjektom in za predstavitveni prostor – showroom regije na sedežu SPOT točke, kjer se bodo predstavljala regijska podjetja.

Točka SPOT Svetovanje je del nacionalnega sistema SPOT, Slovenska poslovna točka, ki predstavlja nov projekt brezplačnih podpornih storitev države za poslovne subjekte. Z njim želi država prispevati k večjemu nastajanju in izboljšanju rasti in razvoja podjetij ter k dvigu njihove konkurenčnosti na trgu. Pod okrilje Slovenske poslovne točke postopoma prehaja tudi dosedanji sistem VEM, tako točke VEM kot portal za podjetja in podjetnike e-VEM.

POKLIČITE NAS

030 700 170

SPOT Svetovanje JV Slovenija je nadomestila nekdanjo vstopno točko VEM in je del novega nacionalnega sistema podpornih storitev države za poslovne subjekte SPOT, Slovenska poslovna točka.

SPOT SVETOVANJE

NAMEN

Podpora in pomoč ciljnim skupinam, ki se srečujejo s podjetniškimi izzivi na območju Republike Slovenije, ter izboljšanje  podjetniške kulture.

Projekt je namenjen:

 • Krepitvi podjetniškega potenciala za MSP.
 • Pospeševanju ustanavljanja novih MSP.

CILJI

Povečanje informiranosti in znanja za reševanje izzivov na podjetniški poti v vseh fazah podjetniškega ciklusa in povečanje zgodnje podjetniške aktivnosti, ki bodo prispevali k večjemu nastajanju in izboljšanju rasti in razvoja podjetij.

Cilji javnega razpisa bodo doseženi z naslednjim rezultatom:

 • povečanje števila podjetij, ki prejmejo nefinančno podporo.

FINANCIRANJE

Naložbo financirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru »Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020«, prednostne osi: »3. Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast«; prednostne naložbe: »3.1 Spodbujanje podjetništva, zlasti z enostavnejšim izkoriščanjem novih idej v gospodarstvu in pospeševanjem ustanavljanja novih podjetij, tudi prek  podjetniških inkubatorjev«; specifičnega cilja: »3.1.1. Spodbujanje nastajanja in delovanja podjetij, predvsem start-up podjetij«.

NEPOSREDNI REZULTATI IZVAJANJA STORITEV SPOT SVETOVANJE V OBDOBJU 2018 - 2022 BODO

 • 217 posredovanih informacij za objavo v Mojem spletnem priročniku
 • 116 pripravljenih informativnih in strokovnih člankov
 • 867 svetovanj podjetnikom in potencialnim podjetnikom
 • 58 mreženj subjektov podpornega okolja
 • 116 srečanj s predstavniki občin z namenom spodbujanja podjetništva v regiji
 • 39 udeležb na dogodkih čezmejnega povezovanja z namenom sodelovanja in povezovanja s sorodnimi institucijami v sosednjih državah
 • 116 promocij in informiranja o podjetništvu
 • 39 usposabljanj
 • 116 delavnic
 • 20 izmenjav dobrih praks preko ogledov dobrih praks, izmenjav izkušenj tako znotraj Slovenije kot čezmejno
 • 10 dogodkov odpiranja poslovnih priložnosti
 • 20 mapiranj
 • 77 udeležb svetovalcev na usposabljanjih agencije ali ministrstev in 58 udeležb na drugih usposabljanjih
 • 5 srečanj podpornega okolja v regiji
 • 58 drugih aktivnosti intranet
 • koordinacija partnerjev
 • vzpostavitev showrooma regije in predstavitev regijskih podjetij na enem mestu v regiji

Naložbo sofinancirata RS in EU iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

SPOZNAJTE SISTEM SPOT

Uradne ure SPOT Svetovanje:

Ponedeljek, torek in petek: 8.00 – 14.00

Sreda: 8.00 – 17.00

Četrtek: ni uradnih ur.

Zaželena je predhodna najava.

Kontakt:

030 700 170

Spremljajte nas tudi na FB:

www.facebook.com/SPOTJVSlovenija/

NAŠO SPOT TOČKO NAJDETE NA NASLOVU:

Podjetniši inkubator Podbreznik

Podbreznik 15

SI-8000 Novo mesto

Podjetniški inkubator Podbreznik, Podbreznik 15, 8000 Novo mesto

Imate vprašanje za svetovalce točke SPOT Svetovanje?

Celovite podjetniške storitve na enem mestu.

Potrebujete kakovosten coworking prostor?

Ugoden najem sejne sobe za organizacijo dogodkov

Poslovni naslov za registracijo podjetja

Ugodni bančni krediti in garancije za podjetja

Morda vas zanima tudi:

Brezplačni 5-tedenski program v ZDA

Brezplačni 5-tedenski program v ZDA

Vabljeni, da se udeležite 5-tedenskega programa, ki se bo odvijal od 23. aprila do 30. maja 2020, od tega 4 tedne v Chicagu in 1 teden v Washingtonu. Tam bodo udeleženci pridobivali globalna znanja, pridobili izkušnje in razširili svojo mednarodno mrežo. WorldChicago...

Podjetniške E-novice

Podjetniške E-novice

Javni poziv za nov vavčer in vtisi po podjetniški delavnici za otroke Vavčer za uvajanje poslovne odličnostiSlovenski podjetniški sklad je objavil nov javni poziv za VAVČER ZA UVAJANJE POSLOVNE ODLIČNOSTI po modelu EFQM v malih in srednje-velikih podjetij.S pomočjo...

Pri šestih letih že izvedli svoj prvi “pitch”

Pri šestih letih že izvedli svoj prvi “pitch”

Pri šestih letih že izvedli svoj prvi "pitch"Ta vikend smo izvedli nekaj premiernega - Podjetniško delavnico za otroke stare od 6 do 10 let.Z najmlajšimi smo skozi igre spoznali, kaj je to tim in kako morajo člani za dosego boljšega rezultata sodelovati med seboj....

PRIJAVA NA NOVICE

Želiš biti obveščen o aktualnih dogodkih, seminarjih, izobraževanjih in delavnicah?

Razvojni center Novo mesto d.o.o.

Podbreznik 15
SI-8000 Novo mesto

Kontakt

Tel.: +386 7 33 72 980
E-mail: is.mn1571833648-cr@o1571833648fni1571833648

CGP katalog

CGP katalog najdete tukaj.

Logotipe najdete tukaj.

Delovni čas

Vsak delovnik od 7.00 do 15.00

Spremljajte nas na Facebook-u.

Pin It on Pinterest