PODEŽELJE

Spodbujamo celovit in uravnotežen razvoj podeželja in urbanih središč regije jugovzhodne Slovenije po pristopu »od spodaj navzgor«.

Pomagamo razvijati projektne ideje ter pridobivati sredstva za njihovo realizacijo.

LAS DBK

KAJ OMOGOČA LAS DBK?

Omogoča izvajanje pristopa »od spodaj navzgor«, kar pomeni, da odzivno lokalno prebivalstvo soodloča o prioritetah in razvojnih ciljih lokalnega območja.

NALOGA LAS DBK

Naloga LAS DBK je učinkovito izvajanje Strategije lokalnega razvoja s pomočjo mehanizma CLLD (ang. Community Led Local Development oz. Lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost) ter sredstvi sklada EKSRP in ESRR.

FINANČNA PERSPEKTIVA 2014–2020

Za finančno perspektivo 2014–2020 je odobrenih 3.039.883,96 € evropskih sredstev.

LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA DOLENJSKA IN BELA KRAJINA

LAS Dolenjska in Bela krajina je neprofitna oblika javno-zasebnega, lokalnega partnerstva za razvoj podeželja na območju Dolenjske in Bele krajine z vodilnim partnerjem LAS (Razvojni center Novo mesto) in partnersko institucijo (RIC Bela krajina). Predstavlja organizirano partnerstvo na opredeljenem podeželskem območju dvanajstih (12) občin v JV Sloveniji. LAS DBK je sestavljena iz 68 predstavnikov različnih socio-ekonomskih sektorjev, ki s svojo aktivno vlogo prispevajo k razvoju podeželja in urbanih središč na inovativen način.

AKTIVNOSTI NA PODROČJU LAS DBK.

SKRB ZA REALIZACIJO ZASTAVLJENIH CILJEV: Skrbimo za realizacijo zastavljenih ciljev Strategije lokalnega razvoja za programsko obdobje 2014-2020.

POMOČ PRI RAZVOJU PROJEKTNE IDEJE: Upravičencem nudimo pomoč pri razvoju projektne ideje za razvoj podeželja in prijavah na javne razpise za pridobitev sredstev v okviru pristopa CLLD.

SVETOVANJE, IZOBRAŽEVANJE IN INFORMIRANJE: Strokovno svetujemo, izobražujemo in informiramo lokalno skupnost o novih izzivih s področja podeželja.

Številke govorijo same.

izvedenih LEADER projektov razvoja podeželja

vrednost posameznega LEADER projekta

evropskih sredstev LEADER za sofinanciranje projektov že prinesenih v regijo

Vas zanima kakšna je strategija LAS DBK? Prenesite brošuro s povzetkom strategije LAS DBK.

 

Spremljajte našo spletno stran, kjer je na voljo več informacij.

 

Imate inovativno idejo, ki bi jo razvijali na podeželju, pa ne veste na koga bi se obrnili? Si želite aktivno vključiti v doseganje razvojnih ciljev lokalnega območja po pristopu »od spodaj navzgor«?

Postanite član Lokalne akcijske skupine Dolenjska in Bela krajina (LAS DBK) ali nas poiščite, da skupaj najdemo možnost za realizacijo vašega projekta.

 

Številke govorijo same.

potrjenih CLLD projektov čaka na odobritev

odobrenih CLLD sredstev za sofinanciranje

www.las-dbk.si

Morda vas zanima tudi:

Mednarodna LIFE konferenca za mreženje 2018

Mednarodna LIFE konferenca za mreženje 2018 Ministrstvo za okolje in prostor v okviru projekta LIFE Krepitev zmogljivosti organizira mednarodno LIFE konferenco za mreženje „LIFE kmetovanje – okoljsko vzdržno kmetijstvo“, ki bo potekala 8. in 9. maja 2018, z ogledom...

Velik razvojni potencial razvoja podeželja

LAS DBK izvaja projektne ideje, ki predstavljajo velik razvojni potencial razvoja podeželja Na območju LAS DBK je trenutno aktualnih 30 projektnih idej, ki se nahajajo v različni fazi, kar predstavlja veliki razvojni potencial in priložnost na podeželju. Predlagamo,...

Page 1 of 512345

PRIJAVA NA NOVICE

Želiš biti obveščen o aktualnih dogodkih, seminarjih, izobraževanjih in delavnicah?

Razvojni center Novo mesto d.o.o.

Ljubljanska cesta 26
SI-8000 Novo mesto

Kontakt

Tel.: +386 7 33 72 980
E-mail: is.mn1529396401-cr@o1529396401fni1529396401

Delovni čas

Vsak delovnik od 7.00 do 15.00

PRIJAVA NA NOVICE

Želiš biti obveščen o aktualnih dogodkih, seminarjih, izobraževanjih in delavnicah?

Prijavi se

You have Successfully Subscribed!

Pin It on Pinterest