Objavljena prva dopolnitev povabila za razvoj regij za sofinanciranje projektov v 12 razvojnih regijah

Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj je v petek, 29. marca objavilo prvo dopolnitev povabila dogovorov za razvoj regij za sofinanciranje projektov v 12 razvojnih regijah, v okviru ciljev evropske kohezijske politike.

Skupni obseg sredstev v povabilu znaša 440,07 milijonov evrov, od tega 286,04 milijonov evrov za kohezijsko regijo Vzhodna Slovenija in 154,03 milijonov evrov za kohezijsko regijo Zahodna Slovenija.

Predmet prve dopolnitve Povabila je sofinanciranje projektov, v okviru ciljev evropske kohezijske politike, in sicer naslednjih vsebinskih področij:

  • Podjetniški inkubatorji, posredniško telo Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj (MKRR),
  • Odvajanje in čiščenje odpadnih voda, posredniško telo Ministrstvo za naravne vire in prostor (MNVP),
  • Oskrba s pitno vodo, posredniško telo Ministrstvo za naravne vire in prostor (MNVP),
  • Zelena infrastruktura, posredniško telo Ministrstvo za naravne vire in prostor (MNVP),
  • Neinfrastrukturni ukrepi trajnostne mobilnosti na horizontalni ravni: Regijski centri mobilnosti in Regionalne celostne prometne strategije, posredniško telo Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo (MOPE).
  • Državno kolesarsko omrežje, posredniško telo Ministrstvo za infrastrukturo (MzI).

Za Povabilo regijam za dopolnitev dogovorov za razvoj regij so v skladu s Programom EKP 2021–2027 v Sloveniji predvidena sredstva evropske kohezijske politike, in sicer sredstva ESRR in KS ter sredstva integralnega proračuna RS.

Kot posredniška telesa sodelujejo 4 ministrstva: poleg MKRR še MNVP, MZI in MOPE.

Povabilo je objavljeno na spletni strani Ministrstva za kohezijo in regionalni razvoj, med javnimi objavami, na povezavi.

 

PRIJAVA NA NOVICE

Želiš biti obveščen o aktualnih dogodkih, seminarjih, izobraževanjih in delavnicah?

Morda vas zanima tudi:

Učenje je življenje – naj krepi in radosti!

Učenje je življenje – naj krepi in radosti!

Učenje je življenje – naj krepi in radosti!Informacijska točka EUROPE DIRECT Novo mesto, ki je podaljšana roka Evropske komisije in deluje pod okriljem Razvojnega centra Novo mesto, se bo tudi letos pridružila projektu TEDNI VSEŽIVLJENSKEGA UČENJA (TVU), kampanji na...

Razvojni center Novo mesto d.o.o.

Podbreznik 15
SI-8000 Novo mesto

 

Javne informacije in CGP

CGP katalog najdete tukaj.

Logotipe najdete tukaj.

Katalog informacij javnega značaja najdete tukaj.

 

Delovni čas

Vsak delovnik od 7.00 do 15.00

Spremljajte nas na Facebook-u.

Pin It on Pinterest

Share This